Rioolvervanging Rauwenhof

Het riool in de Roos Vosstraat, Johanna Naberstraat en Annie Romeinstraat is toe aan groot onderhoud. Daarom vervangen we de betonbuizen. Op de ontwerptekening ziet u waar we welke werkzaamheden gaan doen. We vervangen alleen die riolen die er niet goed bij liggen. De straat zelf wordt beetje aangepast.

Doelen van het project

Goede inrichting van de buitenruimte die aansluit op het gebruik door de samenleving

Dit doen we op de volgende manier:

 • inrichting buitenruimte zoveel mogelijk bewaren
 • de materialen die er liggen opnieuw gebruiken
 • aanvullen groen op stenige plekken, mits afgescheiden van particuliere tuinen
 • verharding verbeteren naar gebruik (straten, stoepen, parkeerplaatsen)
 • afkoppelen verharde oppervlakken langs watergangen
 • duurzaam veilige verkeersinrichting

risicovermindering:

 • opwarming beperken bij zomerse hitte
 • wateroverlast voorkomen bij klimaatbuien
 • verleiden tot juist parkeren van auto’s

Voorlopig ontwerp

Op de ontwerptekening rioolvervanging Rauwenhof staan de verschillende werkzaamheden ingetekend. De grootste veranderingen voor de verschillende straten:

Roos Vosstraat

 • hoeken verharding met paaltjes veranderen in groen, nrs. 94 en 29
 • straatverharding veranderd in stoep, naast nr. 82
 • parkeervakken groter maken naar standaard 2,5 x 5,0m
 • Parkeerlob bij nr96a kleiner maken naar 6 plaatsen (was 8), voorstel: begroeiing uitbreiden en drie bomen erbij.
 • riolering volgt ander tracé door afstand tot woning en bomen (nrs.50-72, 15-47)
 • gotenstructuur aangepast voor afkoppelen naar watergang. Langs watergang verwerking van hemelwater, denk aan wadi’s. Precieze hoogteligging afgekoppelde straten nog bepalen.
 • voorstel: gazonnen laten zakken met ±10 cm
 • drie bomen in begroeiing erbij, één boom in verharding kappen, naast nr. 15

Harriët Frezerstraat

 • blijft zoals het is

Johanna Naberstraat

 • parkeerstrook voor nrs 2-8

Daver

 • blijft zoals het is

Planning

Voor de bewoners en ondernemers aan de betrokken straat organiseert de gemeente een inloopavond. De resultaten van deze avond verwerken we in het ontwerp. De werkzaamheden in de straten starten naar verwachting in 2021.

Let op: Inloopavond op 2 april 2020 afgelast

De inloopavond op 2 april 2020 gaat vanwege het coronavirus niet door. We informeren u op een later moment over de nieuwe datum. 

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Barendse, team Regie op Ruimte, telefoon 0344 - 637 332, e-mail mbarendse@tiel.nl

Documenten