Rioolvervanging Zwaluwstraat/Dodewaardlaan

Het riool in de Dodewaardlaan en Zwaluwstraat is toe aan groot onderhoud. Daarom vervangen we de betonbuizen. Op de ontwerptekening ziet u waar we welke werkzaamheden gaan doen. We vervangen alleen die riolen die er niet goed bij liggen. De straat zelf wordt beetje aangepast.

Doelen van het project 

Goede inrichting van de buitenruimte die aansluit op het gebruik door de samenleving

Dit doen we op de volgende manier:

 • inrichting buitenruimte zoveel mogelijk bewaren
 • de materialen die er liggen opnieuw gebruiken
 • aanvullen groen op stenige plekken, mits afgescheiden van particuliere tuinen
 • verharding verbeteren naar gebruik (straten, stoepen, parkeerplaatsen)
 • afkoppelen verharde oppervlakken langs watergangen
 • duurzaam veilige verkeersinrichting

Risicovermindering:

 • opwarming beperken bij zomerse hitte
 • wateroverlast voorkomen bij klimaatbuien
 • bewegen tot juist parkeren van auto’s

Voorlopig ontwerp

Op de ontwerptekening rioolvervanging Dodewaardlaan en de ontwerptekening rioolvervanging Zwaluwstraat staan de verschillende werkzaamheden ingetekend. Dit willen we veranderen:

Dodewaardlaan

 • asfalt eruit, betonstenen erin
 • zes bomen vervangen door nog te bepalen andere soort
 • voorstel: bomen erbij

Zwaluwstraat tussen Wulpstraat en Wielewaallaan

 • nieuw: verkeersplateau Wielewaallaan
 • de rest blijft zoals het is
 • boomstructuur aanbrengen

Planning

Voor de bewoners en ondernemers aan de betrokken straat organiseert de gemeente een inloopavond op 8 september 2020. De bijeenkomst wordt gehouden in het bestuurscentrum van het stadhuis, Ambtmanstraat 13.

De resultaten van de avond verwerken we in het ontwerp. De werkzaamheden in de straten starten naar verwachting in 2021.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Barendse, team Regie op Ruimte, telefoon 0344 - 637 332, e-mail mbarendse@tiel.nl

Documenten