Ruimere telefoon tijden Wmo loket vanaf 7 januari 2019

10 jan 2019
Heeft u hulp nodig, dan kan het zijn dat u een aanvraag wilt doen via het Wmo loket (Wet maatschappelijke ondersteuning). Met ingang van 7 januari a.s. is de Wmo een ochtend extra telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: (0344) 63 74 25.

Als u ons belt zijn twee dingen belangrijk:

  • Woont u in de gemeente Tiel en staat u bij ons ingeschreven? Dan kunnen wij u verder helpen.
  • Voor de intake hebben wij uw BSN nummer nodig, wilt u dit bij de hand houden als u ons belt? U vindt uw BSN nummer op uw legitimatie en uw zorgpas.

De nieuwe telefoon tijden zijn:

  • Maandag - van 9.00 tot 12.00 uur
  • Dinsdag - van 10.00 tot 13.00
  • Woensdag - gesloten
  • Donderdag - van 9.00 tot 12.00 uur
  • Vrijdag - van 9.00 tot 12.00 uur

U kunt uw vraag ook stellen via: infowmo@tiel.nl.

Over de Wmo

De Wmo biedt hulp aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Als u hulp nodig heeft, zoeken de medewerkers van de Wmo samen met u naar de beste oplossing. Ze kijken daarbij eerst naar wat u zelf nog lukt, eventueel met ondersteuning van uw omgeving. Met familie, vrienden, buren of collega's.