Samen op weg naar een toekomst zonder aardgas

15 apr 2021
Een van de doelen van het Klimaatakkoord is dat ons land in 2050 aardgasvrij is. Want aardgas stoot CO2 uit en we willen onze CO2 uitstoot verminderen. Dat is beter voor het klimaat. Dit betekent dat we in de toekomst geen aardgas meer kunnen gebruiken om te koken en onze huizen en ons water te verwarmen.

Dat is een enorme verandering. Ook in Tiel moeten we daarmee aan de slag. Daarvoor hebben we plan gemaakt. Om dit plan af te maken nodigen we inwoners uit om hun mening en ideeën te laten horen in een vragenlijst en in online bijeenkomsten.  

De warmtetransitie visie: een plan voor Tiel

We willen allemaal prettig en comfortabel wonen in Tiel. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Want ook onze kinderen en kleinkinderen willen in een goed verwarmd huis wonen, lekker koken en een fijne douche nemen. Maar hoe doen we dat zonder aardgas?

De gemeente  heeft een plan gemaakt over hoe we in Tiel samen onze woningen energiezuiniger en aardgasvrij kunnen maken. Dit plan is de Warmtetransitievisie Tiel. Daarin staat wat per buurt de meest logische alternatieven voor aardgas zouden kunnen zijn. We weten nog niet alles, maar wel dat we moeten beginnen. Bijvoorbeeld met het isoleren van woningen.

Denk mee met het plan voor Tiel

Om dit plan af te maken wil de gemeente met de inwoners in gesprek. Waar moeten we mee beginnen? Welke alternatieven voor aardgas zien de inwoners? Wat kunnen zij zelf doen?  We zijn benieuwd welke vragen en ideeën de inwoners hebben over de warmte transitie.

We nodigen inwoners uit om hun meningen en inzichten met ons te delen. Dat kunnen zij doen door een vragenlijst in te vullen en/of mee te praten op één van de online bijeenkomsten in mei. De vragenlijst staat op de pagina over de Warmtevisie. Onder mensen die de vragenlijst invullen, verloten we een aantal duurzaamheidspakketten. In de online bijeenkomsten gaan we dieper in op wat de overstap van aardgas naar een andere vorm van energie betekent voor inwoners. Ook geven we uitleg over de verschillende mogelijkheden voor een aardgasvrije toekomst. En bespreken we wat inwoners nu al kunnen doen om energie te besparen. Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan ook via de pagina over de Warmtevisie. Op deze webpagina staat ook meer informatie.