Samenwerken en meedenken

De gemeente werkt in het project Veilingterrein samen met BPD, woningcorporatie Thius en het Lingecollege. De provincie Gelderland ondersteunt de partners vanuit het programma SteenGoed Benutten met kennis, informatie en subsidie. Het overgrote deel van het totale plangebied is in eigendom van de gemeente Tiel, BPD en Thius.

Communicatie en participatie

We hebben ambities en ideeën om van het Veilingterrein een prachtige plek te maken voor alle inwoners. Een woonplek waar op dit moment behoefte aan is. Tijdens het hele project gaan wij in een aantal dialoogrondes met de omwonenden en andere belangstellenden in gesprek over de ideeën, plannen en de uitwerking. 

Bekijk het participatieproces tijdens de herontwikkeling Veilingterrein en de nieuwe woonbuurt Teisterbantlaan.

Dialoogronde 2:

In deze dialoogronde in februari 2022 gingen we online in gesprek met omwonenden, belanghebbenden en andere belangstellenden over de concretere plannen die in het Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan staan.

U kunt deze online bijeenkomsten terug kijken:

Dialoogronde 1

In deze ronde in juni 2021 was de concept gebiedsvisie onderwerp van gesprek. We haalden reacties en ideeën op bij omwonenden en andere belangstellenden. 

Tijdens de eerste dialoogronde op 15 en 17 juni vonden in totaal 6 bijeenkomsten plaats. Bekijk de presentatie (PDF, 15.2 MB) die tijdens de bijeenkomsten werd gehouden.

Na de centrale presentatie bezochten de bezoekers de informatiemarkt waar ze vragen konden stellen en hun mening over de ideeën uit de visie Veilingterrein geven. Ook via deze website konden mensen een reactie geven.  

Bekijk de panelen van de informatiemarkt: Paneel 1 tot en met 8 (PDF, 16 MB) en Paneel 9 tot en met 16 (PDF, 16 MB)

Wat hebben we gedaan met de resultaten van dialoogronde 1?

De reacties zijn voor een deel verwerkt in de definitieve gebiedsvisie. Het merendeel van de vragen en opmerkingen die we ontvingen tijdens de dialoogronde 1 én online zijn vooral op uitwerkingsniveau (en niet op het niveau van de gebiedsvisie). Daarom hebben we deze reacties niet meegenomen in de definitieve gebiedsvisie. Maar nemen we ze mee in het stedenbouwkundig plan.  In het stedenbouwkundigplan werken we zaken nader uit. Ook vraagt een deel van de reacties nog om verder onderzoek. Deze reacties zijn daarom ook nog niet meegenomen in de visie.