Schetsontwerp Stedenbouwkundig plan Veilingterrein en Teisterbantlaan gereed voor gesprek met inwoners

18 jan 2022
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel heeft op 18 januari het Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan Veilingterrein en Teisterbantlaan vastgesteld. De volgende stap in de herontwikkeling van deze plekken in de stad is nu om met omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden in gesprek te gaan over dit stedenbouwkundig plan. Na deze gesprekronde buigt de gemeenteraad zich op 23 februari nog over de definitieve investeringen van de gemeente voor de plannen op beide locaties.

Het Schetsontwerp (SO) Stedenbouwkundig Plan is een uitwerking van de Gebiedsvisie Veilingterrein en Teisterbantlaan. De gemeente heeft het schetsontwerp samen met BPD |  Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, woningcorporatie Thius en het Lingecollege opgesteld. In het schetsontwerp zijn de woningbouwplannen voor de gebieden Veilingterrein en Teisterbantlaan concreet uitgewerkt.

Ruim 400 nieuwe woningen

In het ontwerp voor het Veilingterrein is ruimte voor ongeveer 325 woningen (koop en huur). Er komen commerciële ruimten in een deel van de oude gebouwen van de Metawa en de Tielse Fruitveiling. Ook is de nieuwbouw van het Beroepscollege van het Lingecollege gepland. In het ontwerp voor de locatie Teisterbantlaan is ruimte voor ongeveer 90 koopwoningen. Het Stedenbouwkundig Plan heeft nu de status van schetsontwerp. Na de dialoogronde met inwoners in februari wordt het plan in de loop van het eerste en tweede kwartaal van 2022 verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig plan. Dit definitieve ontwerp is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan dat naar verwachting nog voor de zomervakantie in procedure gaat.

Online bijeenkomsten

De gemeente en BPD organiseren binnenkort, net als in het voorjaar van 2021, een aantal bijeenkomsten. In 2021 ging het gesprek met omwonenden en andere belangstellenden over de Gebiedsvisie. Tijdens de bijeenkomsten in februari, gaan gemeente, BPD, Thius en het Lingecollege met omwonenden, belanghebbenden en inwoners in gesprek over de concrete plannen in het SO Stedenbouwkundig Plan. Medewerkers geven tijdens deze bijeenkomsten toelichting op de plannen en beantwoorden vragen, zorgen en opmerkingen van de belangstellenden. De reacties nemen we zoveel mogelijk mee in het vervolgproces en verwerken we bij de verdere uitwerking van de plannen naar een Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan.

Vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen vinden de bijeenkomsten online plaats. Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

  • Op 17 februari ’s avonds zijn er online bijeenkomsten voor omwonenden van het Veilingterrein en omwonenden van de Teisterbantlaan. De omwonenden krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 
  • Op 22 februari is er van 19.30 tot 21.00 uur een online bijeenkomst voor iedereen die belangstelling heeft voor het project zoals inwoners van Tiel en belangstellenden voor een woning. Aanmelden voor de digitale bijeenkomst op 22 februari is verplicht. Dat kan via de websites www.tiel.nl/veilingterrein of www.tiel.nl/teisterbantlaan.

Reactie op schetsontwerp geven?

Geïnteresseerden die de bijeenkomsten niet kunnen bijwonen, kunnen ook via de website www.tiel.nl/veilingterrein en www.tiel.nl/teisterbantlaan een reactie geven via het reactieformulier. Op deze websites kunnen de bijeenkomsten enkele dagen later ook worden teruggekeken. Verder staan op de websites ook het vastgestelde SO Stedenbouwkundig Plan én een populaire samenvatting (de praatplaat). Ook is het mogelijk om via de mail een reactie te geven op het SO en uw vragen te stellen. Dat kan op veilingterrein@tiel.nl.

Financiële bijdragen

Het college vraagt de gemeenteraad op 23 februari een besluit te nemen over de benodigde investeringen van netto 5,0 miljoen euro in de gebiedsontwikkelingen Veilingterrein en Teisterbantlaan en 3,3 miljoen euro in de nieuwe rotonde Papesteeg-Teisterbantlaan-Spoorstraat. Daarnaast stelt de provincie Gelderland 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de gebiedsontwikkeling Veilingterrein en Teisterbantlaan en heeft het Rijk een Woningbouwimpuls subsidie van 3,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de hele Spoorzone