Spoorsingel Tiel-Oost

Langs de rand van Tiel-Oost komt de Spoorsingel te liggen. De singel loopt vanaf de Vijverberg, langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het spoor, tot aan de Doode Linge.
De Spoorsingel is een belangrijk onderdeel van het watersysteem van de wijk. In de Spoorsingel wordt regen- en kwelwater opgevangen en het overtollige water wordt afgevoerd naar de Doode Linge. Op plekken waar het mogelijk is, ontstaan mooie oevers. Op deze manier wordt het water meer zichtbaar in de wijk.

De aanleg van de Spoorsingel is een onderdeel van het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’. In dit programma werken gemeente en Waterschap Rivierenland samen met de bewoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk, waarin ‘leven met water’ nu en in de toekomst werkelijkheid is.

Doel

  • De Spoorsingel draagt bij aan de vermindering van wateroverlast in Tiel-Oost.
  • Het realiseren van extra waterberging en waterafvoer in Tiel-Oost.
  • Mooier openbaar gebied.

Planning 2018-2019

Fase 2: tussen de Grotebrugse Grintweg en de Westroijensestraat, Spoorsingel Midden, komt extra waterberging met mooie oevers. Uitvoering start in de tweede helft van 2018 en loopt door in 2019.

Voortgang

De aanleg van de Spoorsingel gebeurt in fases:

2018

  • Fase 1a: deze fase is in 2012 al grotendeels afgerond en is in de eerste helft van  2018 uitgebreid in zuidelijke richting. Achter de woonwagenlocatie aan de Latensteinse Rondweg ligt een wadi met veel ruimte om water op te vangen.
  • Fase 1b: de extra waterberging in de hoek ten noorden van de Kanaalstraat ligt er sinds begin 2018.

2017

  • 2017: Waterschap Rivierenland heeft gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van Spoorsingel Midden (fase 2). De bestekken zijn gemaakt.
  • najaar 2017:  Gemeente heeft het werk voor de wadi achter woonwagenlocatie Latensteinse Rondweg (fase 1) voorbereid en aanbesteed.
  • 2e helft 2017: Waterschap Rivierenland heeft de voorbereidingen gedaan voor de waterberging ten noorden Kanaalstraat (fase 1b).

Nadere informatie

Voor vragen over de Spoorsingel kunt u contact opnemen met mevrouw Jose Ziekenheiner, telefoon (0344) 63 72 15, e-mail jziekenheiner@tiel.nl.