Sport

De gemeente wil zoveel mogelijk actieve, gezonde en veerkrachtige inwoners krijgen en houden. De gemeente wil daarom (omni) sportverenigingen aanmoedigen meer activiteiten te organiseren die hieraan bijdragen.

U kunt een aanvraag doen via het formulier op deze website. U wordt gevraagd om de volgende gegevens:

 • Een beschrijving van de activiteit(en).
 • Een beschrijving van de resultaten.
 • Een begroting en dekkingsplan.
 • Een actueel overzicht van het aantal leden.
 • Bewijs dat uw organisatie actief beleid voert tegen roken en drankgebruik onder jeugdleden.

Let op: uw aanvraag moet 8 weken voordat u begint bij ons binnen zijn. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Op zijn laatst 6 weken na afloop stuurt publiceert u een bericht over de activiteit. Daarbij vermeldt u de bijdrage van de gemeente.

Staat op deze pagina of op de pagina met algemene informatie niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

 • U vraagt aan namens een (omni) sportvereniging die in Tiel is gevestigd en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • Minimaal 25 leden in Tiel die contributie betalen.
 • Geen winstoogmerk.

Wat is de maximale hoogte van de subsidie?

 • Voor kennismaken met sport/bevorderen van sportdeelname.
 • 75% van de kosten tot een maximum van € 500,- per jaar;

 • Voor kennismaken met sport/bevorderen van de sportdeelname, georganiseerd samen met een andere organisatie.
 • 75% van de kosten tot een maximum van €1.000,- per jaar;

 • Voor activiteiten voor met een beperking: maximaal € 1.500,- per jaar;

 • Voor het versterken en ontwikkelen van het technisch of bestuurlijk kader.
 • maximaal € 250,- per activiteit met een maximum van € 750,- per jaar.

Let op: u kunt geen subsidie krijgen voor salarissen, eten en drinken, of kosten die u via een andere verordening met subsidie vergoed krijgt.

Staat op deze pagina of op de pagina met algemene informatie niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

Bij deze subsidie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Sport Tiel 2020.