Standplaats 11 mei, (Groen)Markt, Tiel

21 mrt 2019
Verleende vergunning door de burgemeester (Apv): De heer Noordam, voor het innemen van een standplaats op 11 mei 2019 van 9.00 uur tot 17.00 uur op de (Groen)Markt ten behoeve van het evangelisatiewerk. (verzenddatum: 18 maart 2019).

Inzien stukken

Bij veel publicaties staat dat u de besluiten en bijbehorende stukken kunt inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.