Start verbouwing leeg schoolgebouw Cambier van Nootenlaan/Heiligestraat

30 mrt 2023
In april begint de aannemer met de verbouwing van het lege schoolgebouw aan de Cambier van Nootenlaan/Heiligestraat. De gemeente wil dit gebouw gebruiken voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en urgent woningzoekenden. Wij verwachten begin juli de eerste mensen een tijdelijke woonplek te kunnen bieden.

De komende tijd wordt het gebouw geschikt gemaakt voor bewoning. De gemeente wil dit mooie gebouw zo verbouwen dat het op de langere termijn geschikt is voor Tielse woningzoekenden als de tijdelijke opvang niet meer nodig is.

Tijdelijke woonruimte

In het begin zijn de meeste woonplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Wij vangen op meer plekken in Tiel Oekraïense vluchtelingen op. Deze opvang verloopt goed. In het oude schoolgebouw komen geen asielzoekers.

Informatiebijeenkomst

De gemeente organiseert op dinsdag 11 april om 19.00 uur een informatiebijeenkomst. Buurtbewoners en andere belangstellenden kunnen zich hiervoor tot en met donderdag 6 april aanmelden via opvang@tiel.nl. Na aanmelding ontvangen zij bericht over de locatie. De locatie hangt af van het aantal aanmeldingen.

Na een korte uitleg kunnen de aanwezigen persoonlijk of in kleine groepen kort in gesprek met medewerkers van de gemeente. Onder andere over de werkzaamheden, het bouwverkeer en de inrichting van de buitenruimte. Ook kunnen zij het plan bekijken.

Meer informatie?

Op de pagina tijdelijke-huisvesting-en-opvang staat al een aantal vragen en antwoorden. Vragen, reacties en opmerkingen kunnen inwoners laten weten via opvang@tiel.nl.