Startbijeenkomst Tiels Sportakkoord

13 sep 2021
Sportaanbieders, onderwijs, zorg-, welzijns- en maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd om met een frisse blik naar de kansen voor sport en bewegen in Tiel te kijken. We zoeken naar nieuwe initiatieven die ervoor zorgen dat iedereen plezier in sport kan hebben, nu en in de toekomst.

Heeft uw organisatie geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u er wel graag bij zijn? Meld u dan vóór 20 september aan via www.sportintiel.nl/tiels-sportakkoord-2021.

De startbijeenkomst is op 30 september van 19.00 tot 22.00 uur in het Lingecollege Lyceum (Heiligestraat). Onder leiding van Start2Create bedenken de deelnemers initiatieven, die aansluiten bij de thema’s uit het Tielse Sportakkoord:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Vaardig in bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur

De avond start met een korte uitleg over het Tielse Sportakkoord. Daarna gaan de deelnemers in groepen aan de slag met de thema’s. Start2Create begeleidt de avond en zet deelnemers aan om creatief te denken, zodat inspirerende ideeën ontstaan.