Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen.

Volmacht op uw stempas

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Tiel woont en ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Het afgeven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen identiteitsbewijs ook een (kopie van een) identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn.

Schriftelijk volmachtbewijs

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Tiel woont. Deze persoon moet wel zelf een stempas hebben ontvangen voor deze verkiezingen. Formulieren hiervoor kunt u aanvragen bij Burgerzaken. U kunt ook schriftelijk een volmacht geven via het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 103 kB). De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf ondertekenen allebei het formulier.

De schriftelijke aanvraag moet u op zijn laatst maandag 20 mei 2019 inleveren bij de gemeente. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs.

Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau; een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 

Heeft u nog vragen?

Bij Burgerzaken kunt u meer informatie krijgen over de verkiezingen.
Burgerzaken is telefonisch bereikbaar via nummer (0344) 637 111 of per email via verkiezingen@tiel.nl.