Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

Iemand machtigen die in Tiel woont

Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Tiel woont en ook een stempas heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide verkiezingen machtigen, dan moet u op beide stempassen de achterkant invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide verkiezingen gaan stemmen. Belangrijk is dat de gemachtigde per verkiezing niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en dat de volmachtstem tegelijk met de eigen stem wordt uitgebracht. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een (kopie van een) identiteitsbewijs van u (volmachtgever) aan de voorzitter laten zien. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Iemand machtigen die niet in de gemeente woont

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Tiel woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van Provinciale Staten van Gelderland en/of Waterschap Rivierenland. Formulieren hiervoor kunt u aanvragen bij Burgerzaken of hieronder downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Heeft u nog vragen?

Bij Burgerzaken kunt u meer informatie krijgen over de verkiezingen.
Burgerzaken is telefonisch bereikbaar via nummer (0344) 637 111 of per email via verkiezingen@tiel.nl.