Stichting Tiel Tip Top ondersteunt vrijwilligers bij opruimen zwerfafval

26 jan 2022
Bijna dagelijks zijn vrijwilligers in de stad en dorpen op pad om in hun woon- en leefomgeving zwerfafval op te ruimen. Vanaf 1 januari 2022 ondersteunt Stichting Tiel Tip Top hen hierbij in opdracht van de gemeente.

Via de stichting zijn onder andere materialen zoals grijpers en zakken beschikbaar voor het verzamelen van het zwerfafval.

Stichting Tiel Tip Top neemt deze taken over van Stichting Duurzaam Rivierenland. Voor de vele (groepen) vrijwilligers verandert er weinig. Tiel Tip Top zorgt in 2022 voor het beheer van de opruimmaterialen en het werven en begeleiden van vrijwilligers. Ook het stimuleren van inwoners, clubs, scholen en verenigingen om samen te zorgen voor een schoner Tiel is onderdeel van de opdracht.

Waarom deze wijziging?

De gemeente is verplicht om projecten en werk boven een bepaalde waarde aan te besteden. In 2015, het startjaar van de uitvoering van het plan van aanpak Zwerfvuil, was Stichting Duurzaam Rivierenland de enige partij die de opdracht kon en wilde uitvoeren. De afgelopen jaren is dat veranderd. Daarom heeft de gemeente een aanbesteding georganiseerd. Op grond van de aanbestedingsregels heeft Tiel Tip Top de opdracht gekregen voor 2022.

Ook zwerfafval opruimen?

Inwoners, scholen, verenigingen die graag helpen om de woon- en leefomgeving schoon te houden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Stichting Tiel Tip Top. De contactgegevens zijn: