Stimuleringsfonds FruitDelta Rivierenland voor vernieuwende ideeën

7 apr 2023
FruitDelta Rivierenland zet zich in voor economische ontwikkeling van agribusiness, logistiek & vestigingsklimaat bedrijven en recreatie & toerisme. De Regio heeft voor innovatieve ideeën geld beschikbaar in het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF).

Met het RSF ondersteunt Regio Rivierenland ideeën die passen bij de opgaven uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Afgelopen najaar zijn daaruit acht projecten gefinancierd. Niet alleen concrete uitvoeringsprojecten maken kans op een bijdrage. Ook een onderzoek dat bijdraagt aan de doelen uit het regionaal economisch ambitiedocument is welkom. Voor dit jaar is ruim 800.000 euro beschikbaar verdeeld over twee rondes.

Indienen van aanvraag

De eerste ronde RSF 2023 is geopend op 24 maart en sluit 14 juni. Er zijn RSF-coaches die kunnen helpen met het aanscherpen van een aanvraag. Heeft u een vernieuwend idee? Kijk voor meer informatie op www.fruitdelta.nl/rsf.

Wat is FruitDelta Rivierenland?

 Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van acht Gelderse gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. FruitDelta is het platform waar ondernemers, overheden, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers samenwerken aan een bloeiende regio.