Straatverlichting in Tiel op orde

14 apr 2021
Ruim een jaar geleden is er hard aan gewerkt om de openbare verlichting in Tiel op orde te maken. Wijk voor wijk zijn alle straatlantaarns gecontroleerd en nagekeken. En daar waar dat nodig was, vervangen of gerepareerd. En met resultaat! Meldingen van kapotte straatverlichting en storingen zijn er steeds minder.

Wethouder Frank Groen: “Goed werkende straatverlichting draagt bij aan het verhogen van veiligheid. Daarom willen we dat in Tiel graag op orde hebben”. Als u toch een lantaarnpaal ziet die het niet doet. Dan leest u hieronder wie wanneer verantwoordelijk is voor het herstellen van de straatverlichting en hoe u kapotte straatverlichting kunt melden.

Hoe zit dat met straatverlichting?

De openbare verlichting is te vergelijken met de elektrische installatie bij u thuis. Elke lantaarnpaal is is net een huis. In een lantaarnpaal  zit een zekeringenset. Vanaf de zekering naar de lamp in de top van de mast, is in onderhoud en in bezit van de gemeente. De zekering plus de kabel in de grond is van de netbeheerder, Liander.

Branden de lantaarns in uw straat niet?

Als in een straat of meer straten alle lantaarnpalen niet branden, is de kans groot dat er iets mis is met een zekering in een transformatorhuisje. Of er is een breuk in de kabel in de grond. De gemeente geeft de storing door aan Liander met het verzoek deze op te lossen. Binnen één à twee dagen komt een storingsmonteur op de plek om de soort storing vast te stellen. Vaak is een netzekering stuk. De storingsmonteur kan dit meteen oplossen.

Lastiger wordt het als de monteur vast stelt dat de storing niet te vinden is. Er moet dan een meetwagen komen om de storing in de kabel te vinden. Het aantal meetwagens van Liander is niet groot en daardoor niet meteen beschikbaar. Het kan zijn dat een storing een paar dagen, tot soms een paar weken duurt (maar gelukkig zijn dat uitzonderingen). De gemeente heeft hierop helaas geen invloed.

Defecte straatverlichting melden

Als u ziet dat één of meer straatlantaarns niet branden, of als een lantaarnpaal is aangereden, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Meer informatie en melden via onze website: https://www.tiel.nl/straatverlichting-storing-melden