Subsidie aanvragen Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 staan we stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Organiseert u in de periode van 1 november 2019 tot 5 mei 2020 een activiteit in kader van de herdenking van 75 jaar vrijheid in de gemeente Tiel? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u tot 1 maart 2020 subsidie aanvragen.

De regering heeft op 24 maart extra maatregelen bekend gemaakt in de strijd tegen het coronavirus.  Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de evenementen en activiteiten van “Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid”. Alle activiteiten en evenementen in de aanloop naar en op 4 en 5 mei kunnen niet doorgaan.  Verschillende organisaties hebben subsidie gekregen voor het organiseren van activiteiten. We houden hen op de hoogte van de gevolgen van de maatregelen en het vervolg.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. We vinden het belangrijk om ook in onze gemeente bij deze mijlpaal stil te staan. Heeft u een plan om de gebeurtenissen van toen te herdenken en de vrijheid te vieren? Of heeft u een plan waarmee u laat zien dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn? De gemeente stelt 15.000 euro subsidie beschikbaar voor de co-financiering van activiteiten.

Doel van het project 'Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid' is een goed en afwisselend programma voor inwoners en bezoekers waarin herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid centraal staan.

De volgende activiteiten kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning:

  • Alle lokale/Tielse activiteiten met als thema 75 jaar vrijheid.
  • Bovenlokale activiteiten met als thema 75 jaar vrijheid waarin Tiel een bijzondere of grote rol heeft.
  • Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de herdenking van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië.

In het document Criteria subsidieaanvraag Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid (pdf, 216.3 KB) staan de uitgebreide voorwaarden waaraan een activiteit moet voldoen op een rij.

 

Wilt u subsidie aanvragen voor uw activiteit in het kader van de herdenking van 75 jaar vrijheid? En voldoet u aan de voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid in.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Lindner, via jlindner@tiel.nl.

 

 

 

Er zijn twee rondes voor het aanvragen van subsidie.

Eerste ronde:

  • Aanvragen voor 1 december 2019
  • Gemeente beslist over uw aanvraag in week 2 van 2020

Tweede ronde:

  • Aanvragen voor 1 maart 2020
  • Gemeente beslist over uw aanvraag in week 11 van 2020.