Subsidie aanvragen? Vanaf 2021 nieuwe deelverordeningen

22 okt 2020
In 2021 gaat er één en ander veranderen op het gebied van subsidie aanvragen. Bent u van plan subsidie aan te vragen of heeft u dit in het verleden gedaan? Hier leest u wat er precies gaat veranderen.

De gemeente wil samen met de stad werken aan haar doelen: zorgen voor een sociaal, vitaal en aantrekkelijk Tiel. Door subsidie te geven aan organisaties en (groepen) personen ondersteunt de gemeente hen om ook te werken aan die doelen. De gemeente geeft alleen subsidie voor activiteiten die bijdragen aan onze doelen.

Wat verandert er?

Per 1 januari 2021 heeft de gemeente nieuwe deelverordeningen. Dit zijn de deelverordeningen:

  • Cultuur & Evenementen;
  • Leefbaarheid wijken en dorpen;
  • Integratie & Participatie;
  • Sociale basis;
  • Sport.

In de deelverordeningen staan specifieke regels over subsidies, zoals het doel waar aan bijgedragen moet worden, de criteria waaraan de activiteiten moeten voldoen en hoeveel subsidie er mogelijk is.

Hoe nu verder?

De raad heeft op 19 december 2019 al het nieuwe subsidiebeleid en de algemene subsidieverordening 2020 vastgesteld. Op 14 oktober 2020 heeft de raad nu ook de nieuwe deelverordeningen vastgesteld.  Nu het beleid is vastgesteld, gaat er één en ander gebeuren:

  • Website: alle informatie over de deelverordeningen en subsidies in het algemeen komt op de website te staan. U kunt hier bijvoorbeeld vinden voor welke activiteiten u een aanvraag in kunt dienen en waar uw aanvraag aan moet voldoen.
  • Subsidieaanvraag: Vanaf 1 januari kunt u via www.tiel.nl een aanvraag doen. Daar vindt u alle deelverordeningen en de aanvraagformulieren
  • Spreekuur: In 2021 organiseren we op verschillende momenten spreekuren. Tijdens deze spreekuren helpen we u bij het doen van een aanvraag volgens een nieuwe deelverordening. Uitnodigingen hiervoor worden per brief verstuurd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Hilde Waterlander, hwaterlander@tiel.nl.