Subsidie Duurzaam en Aantrekkelijk Erfgoed

15 sep 2020
Bent u eigenaar, bewoner of gebruiker van een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand, dan kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen die energie besparen, opwekken of het historisch aanzicht van het gebouw behouden of herstellen.

Extra subsidie voor onderhoud

De subsidie is 30% van de kosten, door de gemeente goedgekeurd vanuit de subsidieregeling. Dat is  minimaal € 400,- en maximaal € 3000,-. Kosten voor onderhoud kunnen door de Provincie Gelderland in 2020 worden verhoogd tot maximaal het dubbele.  Subsidie verlenen, gaat op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Tot het budget van 2020 op is.

Voorwaarden

  • Het gebouw moet door de gemeente Tiel zijn aangewezen als gemeentelijk monument, of beeldbepalend pand.
  • U moet eigenaar, bewoner of gebruiker zijn van dit gebouw.
  • Voor uw plannen moet u een verleende omgevingsvergunning hebben. Of een verklaring dat u de werkzaamheden zonder omgevingsvergunning mag uitvoeren.

Aanvragen en meer informatie

Vanaf 21 september 2020 kunt het formulier om de subsidie aan te vragen, downloaden via www.tiel/subsidies ‘Subsidie Duurzaam en Aantrekkelijk Erfgoed’. Uw aanvraag wordt op volgorde van ontvangstdatum in behandeling genomen.

Voor vragen over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met de monumentendeskundige: vdelmee@tiel.nl