Subsidie vergroening en verduurzaming

De gemeente Tiel wil zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en meer vergroening in wijken en dorpen. De gemeente geeft daarom subsidie voor kleinschalige vergroenings- en duurzaamheidsactiviteiten. Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen, energie-coöperaties en inwoners kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden

De activiteit moet helpen bij één van de volgende thema’s:

  • Verduurzamen
  • Vergroening
  • Biodiversiteit
  • Behoud van bijen en vlinders
  • Bewustwording over klimaatverandering en energietransitie
  • Informeren over collectieve duurzame energie opwekking

Hiervoor stelt de gemeente een subsidie van maximaal € 2.500,- per activiteit beschikbaar.

Maatregelen om woningen en gebouwen te verduurzamen of te vergroenen, bijvoorbeeld door zonnepanelen of isolatie komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen via het online formulier op deze website. U wordt gevraagd om de volgende gegevens:

  • Een beschrijving van de activiteit(en)
  • Een beschrijving van de resultaten
  • Een begroting en dekkingsplan

Uw aanvraag moet 8 weken voordat u begint bij ons binnen zijn.

Meer informatie

Staat op deze pagina of op de pagina Algemene Informatie Subsidies niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

Bij deze subsidie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Leefbaarheid Wijken en Dorpen 2020