Subsidie voor vergroening en verduurzaming

De gemeente Tiel wil zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en meer vergroening in wijken en dorpen. De gemeente geeft daarom subsidie voor kleinschalige vergroenings- en duurzaamheidsactiviteiten. Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen, energie-coöperaties en inwoners kunnen deze subsidie aanvragen.

U kunt een aanvraag doen via het formulier op deze website. U wordt gevraagd om de volgende gegevens:

  • Een beschrijving van de activiteit(en).
  • Een beschrijving van de resultaten.
  • Een begroting en dekkingsplan.

Let op: uw aanvraag moet 8 weken voordat u begint bij ons binnen zijn.

Als u nog meer moet doen dan hoort u dit wanneer u de subsidie ontvangt.

Staat op deze pagina of op de algemene pagina niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

De activiteit moet helpen bij één van de volgende thema’s:

  • Verduurzamen.
  • Vergroening.
  • Biodiversiteit.
  • Behoud van bijen en vlinders.
  • Bewustwording over klimaatverandering en energietransitie.
  • Informeren over collectieve duurzame energie opwekking.

Hiervoor stelt de gemeente een subsidie van maximaal €2.500,- per activiteit beschikbaar.

Let op: maatregelen om woningen en gebouwen te verduurzamen, bijvoorbeeld door zonnepanelen of isolatie komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Staat op deze pagina of op de algemene pagina niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

Bij deze subsidie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Leefbaarheid Wijken en Dorpen 2020