Subsidie voor vergroening en verduurzaming

De gemeente Tiel wil zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en meer vergroening in wijken en dorpen. De gemeente geeft daarom subsidie voor kleinschalige vergroenings- en duurzaamheidsactiviteiten. Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen, energie-coöperaties en inwoners kunnen deze subsidie aanvragen.

Let op: maatregelen om woningen en gebouwen te verduurzamen of te vergroenen, bijvoorbeeld door zonnepanelen of isolatie komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

U kunt een aanvraag doen via het formulier op deze website. U wordt gevraagd om de volgende gegevens:

  • Een beschrijving van de activiteit(en).
  • Een beschrijving van de resultaten.
  • Een begroting en dekkingsplan.

Let op: uw aanvraag moet 8 weken voordat u begint bij ons binnen zijn.

Als u nog meer moet doen dan hoort u dit wanneer u de subsidie ontvangt.

Staat op deze pagina of op de algemene pagina niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

De activiteit moet helpen bij één van de volgende thema’s:

  • Verduurzamen.
  • Vergroening.
  • Biodiversiteit.
  • Behoud van bijen en vlinders.
  • Bewustwording over klimaatverandering en energietransitie.
  • Informeren over collectieve duurzame energie opwekking.

Hiervoor stelt de gemeente een subsidie van maximaal €2.500,- per activiteit beschikbaar.

Staat op deze pagina of op de algemene pagina niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

Bij deze subsidie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Leefbaarheid Wijken en Dorpen 2020