Terugblik op het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Tiel in balans’

11 mrt 2022
Onder het motto ‘Tiel in balans’ werkte het college van burgemeester en wethouders de afgelopen vier jaar aan een schone, aantrekkelijke en zorgzame gemeente.  Een gemeente waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren en waarin iedereen mee kan doen.

Nu aan het einde van de bestuursperiode heeft het college een overzicht gemaakt van de behaalde resultaten. Resultaten die samen met inwoners, ondernemers en organisaties tot stand zijn gekomen.

In 2018 maakten de coalitiepartijen PvdB, PvdA en VVD/LLT afspraken voor de bestuursperiode 2018-2022. Zij legden dat vast in het coalitieakkoord ‘Tiel in balans; samen aanpakken en de boel op orde’.

In het document ‘Tiel in balans: een terugblik op het coalitieakkoord 2018-2022’ kunt u lezen dat veel van de afgesproken speerpunten uit het coalitieakkoord zijn gerealiseerd of in gang zijn gezet. Op de pagina Coalitieprogramma 2018 - 2022 vindt u meer informatie en de verschillende documenten.