Tiel gaat strijd tegen armoede aan

16 apr 2019
Vandaag ondertekenden zo’n vijftig organisaties uit Tiel en omstreken het Tielse Armoedepact. Doel is om samen de armoede in Tiel terug te dringen én te voorkomen. Ook in Tiel leven veel mensen in armoede of zitten in de schulden. Leven en opgroeien in armoede is vaak de oorzaak van andere problemen. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om dit samen op te pakken.

Van Armoede naar Beter

Eén op de drie Tielenaren tussen de 19 en 65 jaar heeft moeite rond te komen. Armoede kan iedereen overkomen. Maar om er zelf weer uit te komen, lukt vaak niet. Daarom willen de organisaties die het Armoedepact ‘Van Armoede naar Beter’ ondertekenen, mensen in Tiel ervan bewust maken dat er voorzieningen zijn die kunnen helpen om uit de geldproblemen te komen en te blijven.

Armoede raakt ons allemaal

Armoede raakt ons allemaal, niet alleen de mensen zelf. Denk aan bedrijven en ondernemers die hun rekeningen niet betaald krijgen. Werkgevers die te maken krijgen met hoge personeelskosten door ziekteverzuim en beslaglegging op inkomens. Ook maken mensen met geldproblemen vaak gebruik van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en/of psychiatrische zorg.

Ambitie gemeente Tiel

Deelnemende organisaties van het Armoedepact hebben de ambitie om samen te werken en zo met elkaar armoede en schulden in Tiel terug te dringen en te voorkomen. Deze samenwerking maakt onderdeel uit van een brede aanpak van de gemeente Tiel om de armoede- en schuldenproblematiek terug te dringen. Zo is onlangs het convenant ‘Vroegsignalering van schulden’ verlengd tot 2020.  Hierin werken zorgverzekeraars, woningcorporaties, energiebedrijven, waterbedrijf, Belastingsamenwerking Rivierenland en de gemeente Tiel samen om schulden in een vroegtijdig stadium te signaleren.