Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid

7 nov 2019
5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat in ons hele land de Tweede Wereldoorlog eindigde. Dat is een mijlpaal om bij stil te staan. De gemeente stelt daarom 15.000 euro beschikbaar voor co-financiering van activiteiten om 75 jaar vrijheid te herdenken en te vieren. Het is mogelijk om vanaf nu tot 1 maart subsidie aan te vragen.

Hoe subsidie aanvragen?

Heeft u een plan om de gebeurtenissen van toen te herdenken en de vrijheid te vieren? Of heeft u een plan waarmee u laat zien dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn? Op onze website www.tiel.nl/tielherdenkt leest u aan welke voorwaarden uw activiteiten moeten voldoen. Daar vindt u ook informatie over hoe u subsidie hiervoor aanvraagt. De subsidieregeling is ook voor activiteiten om de Japanse bezetting in Nederlands Indië te herdenken.

Twee subsidierondes

Er zijn twee rondes voor het aanvragen van subsidie.

  • Eerste ronde: Aanvragen voor 1 december 2019 – gemeente beslist over de aanvraag in week 2 van 2020.
  • Tweede ronde: Aanvragen voor 1 maart 2020 - gemeente beslist over de aanvraag in week 11 van 2020.

Tiel in de frontlinie

Grote delen van de provincie Gelderland lagen in de Tweede Wereldoorlog van september 1944 tot en met 5 mei 1945 in de frontlinie. Dat gold ook voor Tiel. In die periode waren er heftige bombardementen en beschietingen. De stad werd zwaar verwoest en inwoners raakten daarbij gewond of vonden de dood. In januari 1945 werden duizenden inwoners gedwongen hun huizen te achter te laten om pas na de bevrijding, in juni 1945, terug te keren. 
 
Burgemeester Beenakker: “In 2019 en 2020 is deze periode uit onze geschiedenis 75 jaar geleden. De enorme impact van ‘44/’45 is nog steeds zichtbaar in onze binnenstad. Sinds die tijd leven wij in ons land in vrijheid. Maar we zien in de wereld om ons heen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het blijft nodig om ons daar aan te herinneren. Met de subsidieregeling ‘Tiel Herdenkt’ stimuleren we initiatieven om 75 jaar vrijheid te herdenken en te vieren.”