Met een drone boven de stad en het horecaplein in beeld. Voor in de foto is er nog een stukje Waterpoort te zien. Links achter is de kerktoren van de Dominicuskerk herkenbaar te zien.

Tiel komt met eisen voor goede woonruimte internationale werknemers

22 november 2023
Nieuws

Verkamerde woningen moeten terug op de markt, het plan moet passen in de omgeving en de woonruimte is hoofdzakelijk voor migranten die in Tiel zelf werken. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden die de gemeente Tiel wil stellen aan plannen voor woongebouwen voor internationale werknemers. Het college van B&W heeft daarvoor een toetsingskader opgesteld om voor te leggen aan de gemeenteraad.

Al enige jaren is de gemeente Tiel bezig om de huisvesting van de vele internationale werknemers in de stad beter te regelen. Zij wonen nu vaak in gewone eengezinswoningen die verbouwd zijn voor kamerbewoning. Een paar honderd woningen zijn op deze manier in gebruik.

“De kwaliteit van deze huisvesting laat vaak te wensen over”, zegt wethouder Remco Dijkstra. “Daarbij is de druk op de buurt hoog vanwege de intensieve bewoning. Bovendien zijn deze panden niet meer beschikbaar voor gewone woningzoekenden. Het is dus om meerdere redenen een ongezonde situatie die we willen verbeteren.”

De gemeente Tiel ziet daarom liever centrale huisvesting voor deze mensen. Ook vanuit diverse uitzendbureaus is verzocht om een vorm van centrale huisvesting voor internationale werknemers toe te staan. In het toetsingskader is nu vastgelegd aan welke voorwaarden zo’n initiatief voor een wooncomplex moet voldoen om goedgekeurd te worden. 

Verbetering voor de stad

Naast de kwaliteit van de huisvesting voor de werknemers zelf, moet zo’n plan substantieel bijdragen aan het verbeteren van de woonsituatie in de stad. Zo is vastgelegd dat er per zes te realiseren slaapplaatsen één verkamerde gezinswoning weer vrij moet komen voor reguliere woningzoekenden. Het aantal migranten dat er komt wonen moet passend zijn bij de draagkracht van de omgeving.

Bedrijventerreinen zijn niet langer uitgesloten als tijdelijke locatie voor huisvesting maar dit heeft niet de voorkeur. Er moeten zwaarwegende argumenten zijn om dit toe te staan en er moet goed gekeken worden naar mogelijke nadelige effecten voor de bewoners en voor de bedrijvigheid.

Woonruimte dichtbij werk

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat minimaal 80 procent van de werknemers die er gaan wonen in de gemeente Tiel werkt. Maximaal 20 procent mag van bedrijven uit de regio Rivierenland (10 procent) of daarbuiten (10 procent) komen. 

Het kader borduurt voort op de afspraken in het convenant Huisvesting internationale werknemers dat de acht gemeenten van de Regio Rivierenland, uitzendorganisaties en huisvestingspartijen recent gesloten hebben. Daarin staan afspraken om gezamenlijk voldoende en kwalitatief goede huisvesting te realiseren voor de internationale werknemers die binnen de regio Rivierenland werkzaam zijn. Er wordt alleen meegewerkt met partijen die zich aan deze afspraken committeren.

De gemeenteraad behandelt het toetsingskader in de raadsvergadering van 20 december.