Tiel Noord en Kleine Kernen - Lingeweg 31

Publicatiedatum: 
20 aug 2021
Het bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen – Lingeweg 31 gaat over het perceel Lingeweg 31 in Tiel.

Aanleiding

Op verzoek van de eigenaar van het perceel, is het plan ontwikkeld om zijn erf op te splitsen en hier twee nieuwe woningen te realiseren. Dit sluit aan op het woonbeleid van Tiel, waarin wordt gefocust op herontwikkeling binnen het stedelijk gebied. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan ‘Tiel Noord en Kleine Kernen’. Om twee woningen mogelijk te maken op dit perceel, is het voorliggend ontwerp bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Ter inzagelegging
In de periode van 2 september 2021 tot en met 14 oktober 2021 zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage liggen bij het Omgevingsloket in het stadshuis, op de Achterweg 2 te Tiel.

Indienen van een zienswijze

In de periode van 2 september 2021 tot en met 14 oktober 2021 kunt u reageren op dit ontwerp bestemmingsplan middels een zienswijze. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: Stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder de vermelding van ‘Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen – Lingeweg 31’. De Zienswijzenbrief moet door u zijn ondertekend en ten minste uw naam, adres en woonplaats (en indien mogelijk uw telefoonnummer) bevatten.

  • Mondeling – Neem contact op met de gemeente Tiel, mevrouw Rispens via 0611167486.

  • Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl 

Daarnaast kunt u het ontwerp bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier op de straatnaam zoeken op ‘Lingeweg 31’ te Tiel, via plannen zoeken op ‘Tiel Noord en Kleine Kernen – Lingeweg 31’ of via het plannummer op NL. IMRO.0281.BP00054-on01’.

Documenten