Tiel vult spaarpot voor de toekomst met overschot 2023

19 juni 2024
Nieuws

De gemeente Tiel sluit 2023 af met een positief resultaat van ruim 5 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken 2023 die deze week door het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld. Het college stelt voor om het overschot grotendeels toe te voegen aan de reserve.

De begroting van de gemeente Tiel voor 2023 omvat 184 miljoen euro. Het positieve resultaat van 5,2 miljoen euro komt grotendeels uit een meevaller in de financiering vanuit het Rijk en minder hoge uitgaven in het sociaal domein zoals de jeugdhulp. In totaal gaat er in het sociale domein ongeveer 60 miljoen euro om. Hierop hield de gemeente in 2023 2,9 miljoen euro over. 

“Onze inwoners hebben de zorg ontvangen waar ze recht op hebben”, meldt wethouder Remco Dijkstra namens het college. “De afgelopen jaren zijn de budgetten steeds verhoogd en hebben we sterk ingezet op preventie en meer grip op deze kosten. Dat lijkt zich nu uit te betalen.” 

‘Grote financiële uitdagingen’

Deels bestaat het overschot van 2023 ook uit budgetten met een specifieke bestemming zoals het invoeren van de Omgevingswet en het verstrekken van energietoeslag. Dat geld wordt voor deze doelen doorgeschoven naar 2024. Het college stelt voor om de resterende 3,9 miljoen euro toe te voegen aan de weerstandsreserve waarmee de gemeente financiële risico’s opvangt. 

“Daarmee vullen we onze spaarpot voor de toekomst”, zegt Dijkstra. “We hebben recent met de perspectievennota een afgewogen programma met nieuwe investeringen voorgesteld. Die ruimte om in de stad te investeren is er ook. Tegelijkertijd staat Tiel de komende jaren voor grote financiële uitdagingen, zoals onderwijshuisvesting en een Westelijke ontsluitingsweg, terwijl de financiering door het Rijk onder druk staat. Het is daarom verstandig om ook te sparen.”

De weerstandsreserve komt met deze toevoeging op 21,6 miljoen euro. Daarmee kan Tiel de berekende risico’s ruimschoots het hoofd bieden. Het vrij besteedbaar eigen vermogen uit die reserve is toegenomen van € 6,2 miljoen in 2019 naar € 12,8 miljoen in 2023. Dat biedt mogelijkheden om in de toekomst een deel van dit vermogen in te zetten.