Tiel West - Ridderweide rioolvervanging

Het riool in Tiel-west is toe aan groot onderhoud. Daarom vervangen we de betonbuizen of geven we ze een nieuwe binnenbekleding. Op de ontwerptekening ziet u waar we welke werkzaamheden gaan uitvoeren. We vervangen alleen de riolen die er niet goed bij liggen. Daarom liggen de rioolwerkzaamheden verspreid over Tiel-west. Ook de asfaltverharding is aan groot onderhoud toe. In meerdere straten wordt de toplaag vervangen.
Het gaat om de volgende straten:
 • Nieuwe Tielseweg (parallelweg huisnummers 119-137)
 • Teisterbantlaan (parallelweg oneven zijde)
 • Wadenoijenlaan (vanaf winkelcentrum Kwadrant tot prins Mauritsschool)
 • Liendenlaan (huisnummers 2d-68)
 • parkeerterrein Ridderweideflat
 • Vurenlaan (huisnummers 29-41; 50-90; 97-101; 142-146)
 • Haaftenlaan (huisnummers 28-40)
 • Ochtenstraat (huisnummers 1-41)

Doelen

 • De riolering van de gemeente wordt vervangen.
 • De straten worden opnieuw bestraat. De huidige stenen worden daarbij opnieuw gebruikt.
 • Boven het vervangen riool wordt asfalt vervangen door klinkerbestrating.
 • De Liendenlaan en Teisterbantlaan worden duurzaam veilig ingericht op 30km/h.
 • De toplaag van de overige asfaltwegen in de wijk wordt vervangen.

Planning

De gedetailleerde planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2019. Zodra de planning bekend is, ontvangen de bewoners informatie hierover.

We gaan het ontwerp nu verder uitwerken naar een technisch ontwerp. Ook gaan we op zoek naar een aannemer die het werk gaat doen. Voor de start van het werk organiseren we nog een inloopbijeenkomst. Daarin is onder andere informatie over de planning van de werkzaamheden en informatie over de bereikbaarheid.

Inloop/informatiebijeenkomst

De bewoners die op de inloopavond waren, hebben een aantal wensen uitgesproken. Deze wensen hebben wij zo veel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Op de bijlage staan de wensen. Daarnaast staat een reactie van de gemeente. De gemeente kan niet alle wensen uitvoeren en de reden staat er dan bij. De kleine wensen lossen we dit jaar al op.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Barendse, team Regie op Ruimte, telefoon 0344 - 637 332, e-mail mbarendse@tiel.nl.

Definitief ontwerp

Op onderstaande tekeningen zijn de verschillende werkzaamheden ingetekend.

De grootste aanpassingen in dit ontwerp:

 • parkeerterrein Ridderweideflat: de wadi komt te liggen bij de bocht in de weg;
 • Wadenoijenlaan (Batauwe-RKTVC): er komen verkeersplateaus en de fietspaaltjes verdwijnen.