Tielse kinderraad geïnstalleerd

29 okt 2021
Ook dit schooljaar heeft onze gemeente weer een kinderraad. Er zitten 22 kinderen in, afkomstig van 12 basisscholen. Maandag 25 oktober was een bijzonder moment. Toen installeerde burgemeester Hans Beenakker de kinderraadsleden in aanwezigheid van familie en vrienden.

Wat doet de kinderraad?

De jonge raadsleden vergaderen iedere maand. Zij bepalen zelf de agenda van de vergadering. De kinderraad kan advies geven aan de gemeenteraad over onderwerpen die kinderen en jongeren belangrijk vinden. Of plannen bedenken die voor hen van belang zijn. De kinderraad kan dan aan de gemeenteraad vragen deze plannen uit te voeren.

Eigen griffier

Bij hun raadswerk krijgen de kinderraadsleden, net als de gemeenteraad, ondersteuning van een griffier. Mevrouw Marianne Ohello-Vink vervult deze belangrijke rol voor het tweede jaar.  

Het politieke vak leren

De kinderraad is bedoeld om jongeren al op jonge leeftijd te interesseren voor politiek. Ze leren het politieke vak en hoe de politiek in elkaar zit. Dat geldt niet alleen voor de kinderraadsleden, maar ook voor de andere kinderen op de deelnemende scholen. Want de kinderraadsleden kunnen op school vertellen over de onderwerpen waar zij mee bezig zijn en wat zij leren. De eerste kinderraad werd geïnstalleerd in 2011 en is ontstaan op initiatief van scholen, leerlingen en Tielse raadsleden.