Tielse raad verschuift vergadering voor Oranje

08 juli 2024
Nieuws

In verband met de halve finalewedstrijd van Oranje tegen Engeland komende woensdag verschuift de gemeente Tiel de raadsvergadering naar dinsdagavond 9 juli 2024. Dat heeft de burgemeester maandag besloten. Dit geeft de volksvertegenwoordigers de nodige rust om de financiële stand van zaken van de gemeente goed te bespreken en ook van het voetbal te genieten. 

Het Europees Kampioenschap leeft in Tiel. Afgelopen zaterdag werd de plaatsing van het Nederlands elftal ten koste van Turkije uitbundig gevierd. Opvallend daarbij was dat zowel fans van Nederland als van Turkije de straat opgingen. Met vlaggen, toeterende voertuigen en vuurwerk vierden zij samen feest in de binnenstad en daarbuiten. Daarbij deden zich geen vervelende incidenten voor. 

‘Tiel één met voetbalfeest’

“Tiel heeft zich van haar beste kant laten zien”, vindt burgemeester Frank van der Meijden. “We hebben een diverse stad met onder andere een grote Turkse gemeenschap. Dit voetbalfeest laat zien dat we uiteindelijk één zijn. Dat vind ik mooi om te zien, het geeft mij een goed gevoel.”

De wedstrijden worden door de gemeente en politie goed voorbereid. Extra maatregelen en inzet van handhavers en politiemensen worden achter de hand gehouden. “We moeten op alles voorbereid zijn”, aldus Van der Meijden. “Maar dat er een rotonde even vaststaat, met een vlag gezwaaid en getoeterd wordt, dat hoort bij zo’n feest. Je moet dat op zo’n moment even los laten.”

Woensdag trapt Oranje om 21.00 uur af tegen Engeland. De gemeenteraad zou op dat moment in vergadering zijn over de jaarstukken van 2023, de eerste voortgangsrapportage van 2024 en de perspectievennota met de uitgaven voor de komende jaren. Een belangrijke en doorgaans langdurige vergadering. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft de burgemeester -na een inventarisatie onder de fractievoorzitters- besloten om de vergadering te verplaatsen naar dinsdag 9 juli 2024 om 19.30 uur. Zo kunnen de raadsleden de wedstrijd toch zien en hopelijk weer delen in de voetbalvreugde.