Tijdelijk mobiele bewakingscamera Hertog Willemstraat/Hertog Karellaan

28 apr 2020
Tijdelijk mobiele bewakingscamera Hertog Willemstraat/Hertog Karellaan De burgemeester heeft op 20 april 2020 besloten dat op de parkeerplaats van de Hertog Willemstraat/Hertog Karellaan een mobiele bewakingscamera wordt geplaatst. De camera maakt alleen opnames van de openbare ruimte en is vanaf 22 april 2020 voor de maximale duur van 6 maanden. Dit besluit is op grond van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019, overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet (verzenddatum: 20-4-2020).

Een groot aantal inwoners ervaart overlast van jongeren op en in de omgeving van de parkeerplaats in de Hertog Willemstraat/Hertog Karellaan in Tiel. Ook wordt de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 1 april 2020’ hier regelmatig overtreden. Daarom heeft de burgemeester besloten om op deze plek een aantal maatregelen te nemen. Een van die maatregelen is tijdelijk cameratoezicht.