Tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen Hooibeestje

9 aug 2022
Wat is er gebeurd nadat we eind juni/begin juli bekend maakten dat er tijdelijke huisvesting komt voor vluchtelingen uit Oekraine in het gebouw aan het Hooibeestje? Bewoners van direct aangrenzende straten hebben een brief ontvangen. We informeren u ook graag.

Werkgroep omwonenden

Op de inloopavond begin juli is afgesproken dat er een werkgroep gemaakt wordt. Deze werkgroep bestaat uit verschillende partijen die vanuit hun betrokkenheid met ons meedenken over hoe we de tijdelijke huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk inpassen in de omgeving. We zoeken zes bewoners uit de directe omgeving van het Hooibeestje. En we benaderen het bestuur van de wijkvereniging, de buurtpreventie, de speeltuinwerkgroep Geulpark en de naastgelegen basisschool

De opvang van de Oekraïense vluchtelingen op de locatie is geen onderwerp van discussie in de werkgroep. Er is sprake van een noodsituatie waarin mensen op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld en ontheemd zijn geraakt. Overal in ons land realiseren gemeenten – in opdracht van de Rijksoverheid- opvangplaatsen om vluchtelingen uit Oekraïne een tijdelijke veilige plek te bieden zolang de oorlog duurt. Ook onze gemeente neemt daarin haar verantwoordelijkheid. Op grond van landelijke wetgeving heeft de burgemeester de bevoegdheid om locatie aan te wijzen.

Wat gaat er nu gebeuren op het Hooibeestje?

Er komen dertien studio’s met gemeenschappelijke toiletten en douches voor in totaal 50 à 60 mensen. De werkzaamheden starten in de week van 22 augustus. We streven er naar dat de locatie in oktober 2022 klaar is.

Om de locatie te kunnen gebruiken voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen  is een vergunning nodig. Het is een tijdelijke vergunning. Aan een tijdelijke vergunning hangt een termijn. We hebben gekozen voor een termijn van twee jaar. Of de locatie ook twee jaar nodig is, is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Het vergunningentraject wordt gepubliceerd in de openbare mededelingen in deze krant of kijk op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Vandaag staat de aangevraagde vergunning er in. De vergunning is ook in te zien bij het Omgevingsloket. U kunt het Omgevingsloket telefonisch bereiken tussen 8.30 en 12.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag op telefoonnummer 0344 - 637 167. Ook is het mogelijk om via het e-mailadres omgevingsloket@tiel.nl de vergunning op te vragen en/of uw vragen te stellen.

Meer informatie?

Op www.tiel.nl/oekraine vindt u meer informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraine. Vindt u de informatie die u zoekt daar niet, neemt u dan gerust contact met ons op via oekraine@tiel.nl.