Tijdelijke maatregelen bocht Reuchlinlaan

23 jan 2020
Woensdagavond is op de Reuchlinlaan een auto in de sloot gereden. Dit is het derde ongeluk in korte tijd. De gemeente heeft vandaag tijdelijke maatregelen genomen om het verkeer extra te attenderen op deze bocht.

Verkeersveiligheid

Wethouder Frank Groen: “Drie ongelukken in korte tijd, een ontzettende vervelende samenloop van omstandigheden. In de tien jaar ervoor is er niets gebeurd in die bocht. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Om automobilisten extra te attenderen op deze bocht, hebben we vandaag tijdelijke geleidebakens geplaatst.”

Straatverlichting

De weg was vóór deze ongelukken goed verlicht. Door de eerdere twee ongelukken, zijn er twee lantaarnpalen kapot gegaan. Helaas kunnen we die niet zelf repareren. Hiervoor zijn we afhankelijk van de planning van de netbeheerder. Totdat de lantaarnpalen gerepareerd zijn, heeft de gemeente geleidebakens (ook wel schildje, baakschild of baakje genoemd) geplaatst. Deze bakens zijn reflecterend en leiden het verkeer door de bocht.