Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Door corona krijgen steeds meer mensen te maken met een terugval van het inkomen, zowel ondernemers als werknemers. Wie daardoor in de financiële problemen komt en de noodzakelijke woonkosten niet meer kan betalen, kan misschien een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Deze tegemoetkoming is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke woonkosten. Het gaat hierbij  om vaste woonlasten zoals huur of hypotheekrente, en energiekosten.  

Hoeveel is de tegemoetkoming?

U kunt over de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 een bedrag krijgen van maximaal € 3.000,- voor de gehele periode.

De TONK is bedoeld voor huishoudens waarvoor andere regelingen niet of niet voldoende helpen om de noodzakelijke woonkosten te betalen. Het kan gaan om werknemers die hun baan verliezen of om zelfstandigen die door coronamaatregelen opdrachten zien verdwijnen. Ook inwoners die al in 2020 in de uitkering (WW, bijstand of Tozo) kwamen door de coronacrisis, komen misschien toch in aanmerking voor de TONK-regeling.

Kom ik in aanmerking?

U kunt de tegemoetkoming TONK alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • Uw (gezins)inkomen in januari 2021 is tenminste 15% lager dan het (gezins)inkomen van januari 2020.
  • Uw woonlasten bedragen tenminste 30% van uw huidig (gezins)inkomen.
  • Uw vermogen(*) is niet hoger dan € 31.340.

(*) onder vermogen verstaan wij;

  • contant geld;
  • geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in euro’s als andere valuta) van u en uw partner en uw inwonende minderjarige kinderen;
  • cryptovaluta (zoals bitcoins);
  • de waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot.

U kunt een aanvraag doen voor een tegemoetkoming TONK voor de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021. Let op! Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kunt u indienen tot 1 oktober 2021.

Vragen?

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0344 - 637 220. Wij zijn op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar van 08.30 tot 16.30 en op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.00.