Toestemming ouders voor reisdocument kind

Voor een kind kan alleen een reisdocument aangevraagd worden als de gezaghebbende ouders daarvoor toestemming geven. Heeft één van de ouders geen gezag, dan hoeft hij of zij geen toestemming te geven. Heeft iemand anders het gezag over het kind, dan moet die persoon toestemming geven. Bij de aanvraag van een paspoort is dit nodig tot 18 jaar, bij een ID-kaart is er toestemming nodig tot 12 jaar. Het kind moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag.

Het geven van toestemming kan op twee manieren:

Digitaal toestemming geven

Het is mogelijk om digitaal toestemming te geven. Als de ouders die ouderlijk gezag hebben dit allebei vooraf via DigiD doen, hoeft het kind voor de aanvraag alleen nog maar de volgende zaken mee te nemen:

  • Alle huidige reisdocumenten: paspoorten en/of identiteitskaarten, geldig of niet geldig
  • Een recente pasfoto, niet ouder dan 6 maanden
  • Een bankpas of geld. Het nieuwe reisdocument moet bij de aanvraag direct worden betaald

Als de gezaghebbende ouders digitaal toestemming hebben gegeven hoeven zij niet mee te komen naar de afspraak. 

Digitaal toestemming geven

Toestemming geven via een formulier

Als één of beide gezaghebbende ouders geen digitale toestemming geven, dan kan dit ook via een schriftelijke toestemmingsverklaring. Let op: wanneer één of beide ouders gebruik maken van het toestemmingsformulier dan moet bij de aanvraag ook een origineel legitimatiebewijs (geen kopie) van deze ouder(s) worden getoond. 

Meenemen naar de afspraak:

  • Een origineel identiteitsbewijs (geen kopie) van de gezaghebbende ouder(s)
  • Een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring

Wanneer de toestemming van een gezaghebbende ouder ontbreekt kan er geen aanvraag worden gedaan. Komen beide gezaghebbers mee naar de afspraak dan hoeven zij niet vooraf toestemming te geven. In dat geval kunnen zij aan de balie toestemming geven. 

Toestemming geven via het formulier