Toestemming ouders voor reisdocument kind

Voor een kind kan alleen een reisdocument aangevraagd worden als de gezaghebbende ouders daarvoor toestemming geven. Heeft één van de ouders geen gezag, dan hoeft hij of zij geen toestemming te geven. Heeft iemand anders het gezag over het kind, dan moet die persoon toestemming geven. Bij de aanvraag van een paspoort is dit nodig tot 18 jaar, bij een ID-kaart is er toestemming nodig tot 12 jaar. Het kind moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag.

Voor een snelle afhandeling aan de balie geeft u (beide) vooraf digitaal toestemming. Oók als u meekomt naar de afspraak moet u toestemming geven.

Digitaal toestemming geven

Als de ouders die ouderlijk gezag hebben dit allebei vooraf via DigiD doen, hoeft het kind voor de aanvraag alleen nog maar de volgende zaken mee te nemen:

  • Alle huidige reisdocumenten: paspoorten en/of identiteitskaarten, geldig of niet geldig
  • Een recente pasfoto, niet ouder dan 6 maanden
  • Een bankpas of geld. Het nieuwe reisdocument moet bij de aanvraag direct worden betaald

Als de gezaghebbende ouders digitaal toestemming hebben gegeven hoeven zij niet mee te komen naar de afspraak. 

Digitaal toestemming geven

Toestemming geven via een formulier

Als een gezaghebbende ouder geen digitale toestemming kan geven, dan kunt u gebruik maken van het toestemmingsformulier. Let op: wanneer u gebruik maakt van het toestemmingsformulier dan moet bij de aanvraag ook een origineel legitimatiebewijs (geen kopie) van de ouder(s) worden getoond. 

Meenemen naar de afspraak:

  • Een origineel identiteitsbewijs (geen kopie) van de gezaghebbende ouder(s)
  • Een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring

Wanneer de toestemming van een gezaghebbende ouder ontbreekt kan er geen aanvraag worden gedaan. 

Toestemming geven via het formulier