TONK biedt tijdelijke ondersteuning bij betalen vaste woonlasten

9 mrt 2021
Sommige inwoners hebben door corona (tijdelijk) minder inkomsten. Ondertussen lopen de vaste lasten voor hun woning zoals huur, hypotheekrente en gas, licht en water wel door. De TONK-regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, kan daarbij uitkomst bieden.

De gemeente wil mensen helpen die moeite hebben om hun woonlasten te betalen als gevolg van de coronacrisis. Door de coronamaatregelen raakten mensen hun baan kwijt en kunnen veel ondernemers hun werk niet of maar deels uitoefenen. Zij hebben op dit moment minder inkomen. Dat maakt het lastig om de vaste woonlasten te betalen. Denk daarbij aan de huur, de hypotheekrente en de kosten van elektriciteit, gas, water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen. Daarom is er de TONK-regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonlasten. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Aanvragen

Aan de TONK-regeling zijn voorwaarden verbonden. Op de pagina TONK vindt u meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Voor algemene informatie over de TONK is ook de website van de Rijksoverheid te raadplegen.