Trouwen

Trouwt u in de gemeente Tiel? Dan helpen wij u graag om er een onvergetelijke dag van te maken. U moet een paar dingen regelen met de gemeente. Dit geldt ook als u zich als partners wilt laten registreren. Trouwt u in een andere gemeente? Dan regelt u dat in de gemeente waar u gaat trouwen.

Trouwt u in een andere gemeente?

Dan regelt u dat in de gemeente waar u gaat trouwen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap.

Huwelijk aanmelden

Wilt u trouwen in de gemeente Tiel? Dan maakt u melding van uw voorgenomen huwelijk bij de gemeente Tiel. Wij adviseren u ruim voor uw voorgenomen trouwdag telefonisch contact op te nemen met uw trouwgemeente. Dat kan tot uiterlijk 2 weken voor de trouwdatum. U kunt dan direct uw gewenste trouwdatum vastleggen.

Trouwambtenaar

Wilt u een uitgebreide ceremonie, en heeft u voorkeur voor één van onze trouwambtenaren, vul dit dan op het meldingsformulier in. U kunt zelf contact opnemen met uw ambtenaar en vragen of hij/zij beschikbaar is. Een paar weken voor de trouwdatum neemt de trouwambtenaar contact met u op voor het maken van een afspraak. U kunt dan persoonlijk kennis maken met uw trouwambtenaar en uw wensen bespreken. U kunt ook een familielid of kennis uw ‘eigen trouwambtenaar’ laten worden. Wilt u dit? Neem dan contact met ons op. U bent overigens niet verplicht om een voorkeur door te geven.

Heeft u gekozen voor een kosteloos tijdstip, dan heeft u geen keuze. U krijgt een trouwambtenaar toegewezen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

 

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Meenemen

 • Van u en uw partner: geldige identiteitsbewijzen (geen rijbewijs);
 • Van uw getuigen: kopieën van hun geldige identiteitsbewijzen (minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige getuigen);
 • Het door u ingevulde meldingsformulier voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap (dit formulier krijgt u toegezonden).

Eén van u is Nederlander?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u nog moet tonen. Vaak heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. De medewerker vertelt u welke documenten de gemeente nog meer van u nodig heeft.

 

 

 

Tarieven per 1 maart 2019
Huwelijksvoltrekking / geregistreerd partnerschap (maandag tot en met vrijdag) € 469,00
Huwelijksvoltrekking / geregistreerd partnerschap op zaterdag € 655,00
Ambtelijke getuigen bij het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap per medewerker € 23,70
Een geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk, maandag tot en met vrijdag (exclusief ceremonie kosten) € 93,00

naast de bovengenoemde tarieven zijn de kosten voor de eventuele benodigde stukken:

Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie Tiel € 10,75 
Een uittreksel uit de burgerlijke stand € 13,40
Een trouwboekje € 40,20

Gratis trouwen

Op maandag en woensdag om 9.00 uur wordt tweemaal per week gelegenheid gegeven tot een kosteloze huwelijksvoltrekking, een registratie van een partnerschap of een omzetting van een partnerschap naar een huwelijk. De voltrekking is eenvoudig, de belangrijkste verschillen met een volwaardige ceremonie zijn:

 • de voltrekking vindt plaats in een spreekkamer;
 • er is géén publiek; de enige aanwezigen zijn uzelf en uw partner en maximaal 4 gasten, inclusief de getuigen;
 • er is géén mogelijkheid voor toespraken;
 • een voltrekking duurt maximaal 5 minuten;
 • uitsluitend het ja-woord en het ondertekenen van de akte.

Als gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal van het Ambtmanshuis, dan bedraagt het tarief € 140,00.

Kosteloos huwelijk met ceremonie

Bedoeld voor inwoners die in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Voldoen de partners aan deze voorwaarde dan krijgen zij een huwelijksvoltrekking met volwaardige ceremonie inclusief een toespraak van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.