Uitleg maaiwerkzaamheden

8 jun 2021
Nu het lente is en het gras weer groeit heeft u misschien vragen over de maaiwerkzaamheden. Wanneer wordt er weer gemaaid en waarom? Dit leggen wij graag aan u uit.

We gaan binnenkort beginnen  met het maaien van ruige bermen. Het maaien duurt ongeveer vier weken. Doordat we een koud voorjaar hebben gehad, heeft het langer geduurd voordat de bermen zijn gaan bloeien. Om die reden maaien we wat later dan vorig jaar.  

Anders dan vorig jaar

Al meer dan twintig jaar maaien we bermen binnen de bebouwde kom twee keer per jaar. En ruimden we het maaisel af. Deze vorm van beheer is bedoeld om de grond te verschralen. Dit heeft geleid tot bloemrijke bermen. Bloemrijke bermen zijn goed voor insecten en andere dieren. We hebben gezien dat dit ook goed is voor een natuurlijke manier van het bestrijden van eikenprocessierupsen. Dit beheer is dus goed, maar kan beter.

Op verschillende plekken gaan we het anders doen dan vorig jaar. U zal zien dat we delen van bermen overslaan met maaien. Dat doen we omdat het goed is voor insecten. Een deel van de bloemen blijven staan. Zodat insecten nog wat te eten hebben en tussen het gras en de kruiden kunnen de insecten schuilen.

Vorig jaar hebben in het Lingewaalpark en bij de rondweg Passewaaij gekeken wat het betekent om delen niet te maaien. Die ervaring gebruiken we nu op andere plaatsen.

Verkeersveiligheid

De uitzichthoeken houden we kort om de verkeersveiligheid te vergroten. Daar zijn we in april al mee begonnen. We zorgen voor voldoende uitzicht, maar verkeersveiligheid blijft mensenwerk. U kunt onveilige situaties voorkomen door uw snelheid aan te passen en goed op te letten. Wees voorzichtig.