Uitrit of inrit aanleggen

Voor de aanleg of het veranderen van een uitrit naar de weg geldt een meldingsplicht. Dit betekent dat als u van plan bent om een uitrit aan te leggen of te veranderen, u hiervan melding moet doen bij de gemeente Tiel. Deze melding wordt behandeld als een aanvraag voor een uitweg onder de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (WABO).

Op Omgevingsloket online kunt u via een vragenboom uw aanvraagformulier samen stellen.

De gemeente toetst uw melding op de volgende effecten en/of punten:

 • Brengt de uitweg het verkeer op de weg in gevaar?
 • Wordt zonder noodzaak een openbare parkeerplaats opgeofferd?
 • Wordt het openbaar groen onaanvaardbaar aangetast?
 • Wordt het perceel al door een andere uitweg ontsloten?
 • Is de uitweg strijdig met het bestemmingsplan?
 • Wijkt de uitweg niet teveel af van de omgeving/past de uitweg in de omgeving?
 • Wordt de afwatering van de weg of aanliggend terrein niet aangetast?

U ontvangt binnen 8 weken (na binnenkomst van uw melding) een reactiebrief. Hierin staat of de uitweg toegestaan is en onder welke voorwaarden. Het kan zijn dat de melding toegestaan wordt onder voorbehoud van enkele wijzigingen. Ook staat in deze brief de voorwaarden wanneer de werkzaamheden voor de aanleg starten.

Enkele van deze voorwaarden zijn:

 • Contact leggen met de wijkcoördinator: U geeft minimaal 5 werkdagen, voordat de aanleg start, het volgende door:
  • De startdatum van de aanleg
  • Welke aannemer het werk gaat doen. Alleen een aannemer die geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel mag de werkzaamheden uitvoeren
  • Als de werkzaamheden afgerond zijn, moet u dit ook direct aangeven, zodat een controle kan plaatsvinden
 • De materialen en wegconstructie die de aannemer moet gaan gebruiken en aanleggen en de breedte en precieze locatie van de uitweg (hiervan krijgt u een technische ontwerptekening, die u aan de aannemer kunt geven).

De gemeente kan het maken of het veranderen van de uitweg ook verbieden. U mag de uitweg dan niet realiseren en ontvangt hier een bericht van. U kunt bezwaar maken tegen dit besluit.

Op Omgevingsloket online kunt u via een vragenboom uw aanvraagformulier samen stellen. Dit aanvraagformulier kunt u vervolgens online invullen en de bijlagen elektronisch bijsluiten.
U kunt ook kiezen voor de optie 'papieren aanvraagformulier' samenstellen; u print dan een formulier op maat uit. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar gemeente Tiel, het Klant Contact Centrum (KCC), omgevingsloket, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket, bezoekadres Achterweg 2, 4001 MV Tiel, telefoonnummer (0344) 63 71 67.

Om u beter van dienst te zijn werkt het Omgevingsloket uitsluitend op afspraak.
Ook is het mogelijk om via omgevingsloket@tiel.nl uw vragen te stellen of een afspraak te maken. Voor openingstijden