Uitschrijving Landelijk Register Kinderopvang

9 Feb 2021
Uitschrijving Landelijk Register Kinderopvang: In verband met een verhuizing zijn op verzoek van de houder (Kinderopvang KaKa B.V.) onderstaande BSO’s en KDV uitgeschreven en staan deze drie locaties vanaf 8 februari 2021 als “niet geregistreerd’ in het LRK.

Soort voorziening: buitenschoolse opvang
Naam: BSO Koerierspad
Adres: Koerierspad 5, 4007 TS te Tiel
Registratienummer: 198206665
Datum wijziging in LRK: 8 februari 2021

Soort voorziening: buitenschoolse opvang
Naam: BSO De Bataaf
Adres: Hooibeestje 3, 4007 HD te Tiel
Registratienummer: 643220598
Datum wijziging in LRK: 8 februari 2021

Soort voorziening: kinderdagverblijf
Naam: KDV De Bataaf
Adres: Hooibeestje 3, 4007 HD te Tiel
Registratienummer: 709762483
Datum wijziging in LRK: 8 februari 2021