Uittreding Tiel uit Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak

15 mei 2019
Het college van de gemeente Tiel heeft het voornemen om de deelname van Tiel in de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak te beëindigen per 1 januari 2021. De gemeente start een onderzoek naar de verschillende scenario’s om de Participatiewet uit te voeren. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek neemt de gemeenteraad in de loop van dit jaar een definitief besluit over uittreden.

Aanleiding voor dit voornemen is een onverwachte hoge structurele kostenstijging van de bedrijfsvoering van Werkzaak. Dit leidt tot een kostenverhoging in de Tielse begroting van € 2 miljoen per jaar. Dit is voor de gemeente financieel niet op te brengen, zeker ook gelet op de financiële problematiek in de kosten voor Jeugdzorg en Wmo. Daar komt bij dat de mogelijkheden van bijsturen en beïnvloeden van het (financiële) beleid van Werkzaak minimaal blijken te zijn. In de stemverhoudingen binnen het bestuur van Werkzaak is geen relatie tussen invloed en inbreng van volume en budget. Ook is er beperkte voortgang in de gesprekken over een meer eerlijke kostenverdeling over de verschillende gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling.

Uiterlijk 31 december 2019 besluit Tiel of zij deelname aan Werkzaak voortzet of beëindigt.