Stadhuis Tiel

Update huisvesting internationale werknemers

30 augustus 2023
Nieuws

Eind mei heeft het bedrijf Kafra de omgeving geïnformeerd dat het vier kleinere woontorens met in totaal 350 bedden wil realiseren op bedrijventerrein Latenstein. Meer recent is een initiatief van Van Doorn Living voor een wooncomplex met 275 woningen voor dit doel op Medel onder de aandacht gekomen. De gemeente Tiel heeft uiteraard ook kennis genomen van deze initiatieven.

Stand van zaken vanuit de gemeente Tiel

Met de presentatie van deze plannen voor de huisvesting van Internationale werknemers in Tiel leven bij inwoners zorgen en vragen over de situatie. Wat is precies de bedoeling van dit plan en hoe staat de gemeente hier tegenover? Met een ‘vraag en antwoorden’ rubriek proberen we vanuit de gemeenten zoveel mogelijk uitleg hierover te geven.

We willen daarnaast opmerken dat er momenteel geen plan voor huisvesting van internationale werknemers in behandeling is bij de gemeente. Wel wordt er opnieuw nagedacht over de eisen waaraan zo’n woongebouw voor internationale werknemers in het algemeen moet voldoen. De verwachting is dat daar in oktober 2023 een besluit over wordt genomen.