Update zoektocht nieuwe burgemeester Tiel

06 september 2023
Nieuws

Op 13 juli 2023 werd, met het aanbieden van de profielschets aan commissaris van de Koning John Berends, de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Tiel officieel gestart. Daarna volgde op 17 juli 2023 de publicatie van de burgemeestersvacature in de Staatscourant. Geïnteresseerde kandidaten konden tot en met maandag 28 augustus 2023 reageren.

Laatste update

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Tiel hebben zich 13 sollicitanten gemeld.

Onder de sollicitanten bevinden zich: 2 (oud-)burgemeesters, 6 (oud-)wethouders en 2 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 3 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 34 tot 60 jaar. Er zijn 5 vrouwelijke kandidaten.
 
Hoe nu verder?
De vastgestelde profielschets voor de nieuwe burgemeester dient als basis voor de kroonbenoemingsprocedure. In september 2023 voeren de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Tiel. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt. 

Advies
De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden.

Benoeming
Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend, is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning beëdigt de nieuwe burgemeester, waarna de burgemeester officieel in functie is.  De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksorgaan.  

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting eind november 2023 in de gemeenteraad van de gemeente Tiel vastgesteld. De nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt half februari 2024 geïnstalleerd. 

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom onze zoektocht naar een nieuwe burgemeester via onze pagina Nieuwe burgemeester.