Vanaf 27 december vuurwerkmeldpunt telefonisch te bereiken

24 dec 2020
De hele maand december kunnen inwoners overlast door vuurwerk melden via vuurwerkoverlast@tiel.nl. Vanaf 27 december 8:00 uur kunnen zij ook bellen naar 06-11 75 97 28.

Het meldpunt in combinatie met de maximale inzet van extra handhavers moet de overlast van vuurwerk beperken. Anders dan anders geldt dit jaar ook een algeheel vuurwerkverbod.

Bereikbaarheid

Het telefoonnummer is van 8:00 uur tot 23:00 uur bereikbaar. De handhavers op straat beantwoorden de binnenkomende telefoontjes. Zij komen direct in actie bij een melding. Het telefonisch meldpunt sluit op 31 december om 17:00 uur.

Ervaren inwoners overlast op tijden, waarop het meldpunt niet bereikbaar is? Dan kunnen zij een e-mail sturen naar vuurwerkoverlast@tiel.nl. Deze meldingen worden gebruikt om op de dagen die volgen extra te surveilleren op de genoemde plekken.

Overlast beperken

De maximale inzet van handhavers van Avri moet de overlast van vuurwerk zoveel mogelijk beperken. Anders dan andere jaren geldt dit jaar een verbod op het afsteken van vuurwerk als gevolg van de coronamaatregelen.

Komende jaren

De meldingen zijn niet alleen waardevol om overlast tegen te gaan, maar geven ook inzicht. Hoeveel overlast wordt in onze gemeente ervaren? En waar is de overlast het grootst? Met de meldingen kan een antwoord worden gegeven op basis van de meldingen. Op basis daarvan kan eventueel de aanpak door vuurwerkoverlast volgend jaar worden aangepast.