Veelgestelde vragen

Aardgas is een fossiele brandstof. De voorraad is eindig. En als het verbrandt komt er CO₂ vrij. CO₂ zorgt voor klimaatverandering en dat willen we voorkomen.

Warmtetransitie?

Nu verwarmen we onze gebouwen, onze huizen en ons water vooral met aardgas. En de meeste mensen koken nog op gas. Maar dat gaat veranderen. Het doel is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Dat staat in het Klimaatakkoord. 2050 is nog best ver weg, maar die tijd is hard nodig om samen onze woningen geschikt te maken voor een toekomst zonder aardgas. Samen moeten we op zoek naar manieren hoe we op een andere manier onze huizen en ons water kunnen verwarmen. 

Aardgas is niet goed voor het klimaat, want bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij en dat levert een grote bijdrage aan de opwarming van onze aarde. En het aardgas raakt een keer op. Daarnaast heeft het kabinet besloten de winning van aardgas in Groningen af te bouwen, waardoor we afhankelijk kunnen worden van buitenlandse bronnen.

De gemeente heeft een plan gemaakt over hoe we in Tiel samen onze woningen energiezuiniger en aardgasvrij kunnen maken. Dit plan is de Warmtetransitievisie Tiel. Daarin staat wat per buurt de meest logische alternatieven voor aardgas zouden kunnen zijn en wanneer. We weten nog niet alles, maar wel dat we moeten beginnen.  U kunt de Transitievisie Warmte - Definitief concept (PDF, 1.07 MB) in zijn geheel lezen.
We zijn ons ervan bewust dat de gehele Transitievisie in PDF niet voor iedereen even makkelijk te lezen is. Daarnaast hebben we het ook beeldend gemaakt in de vorm van een Praatplaat (PDF, 2 MB). Mocht u de Praatplaat niet kunnen of willen openen: vrijwel de gehele tekst uit de Praatplaat is ook op deze pagina te lezen.
 

Wat zijn alternatieven voor aardgas?

All electric

In een all-electric woning verwarmt elektriciteit het water voor de verwarming en het kraanwater. Ook koken doe je elektrisch. All-electric betekent simpelweg: alles is elektrisch!  Denk bijvoorbeeld aan een individuele elektrische warmtepomp, infraroodpanelen voor bijverwarming en koken kan op een keramische of inductiekookplaat.

Hernieuwbaar gas

Hernieuwbaar gas is een woord voor alle soorten gas die  worden opgewekt uit hernieuwbare grondstoffen. Je kunt daarbij denken aan het opwekken van gas uit groente-, fruit en tuinafval (GFT) , houtsnippers of mest. Anders dan fossiele brandstoffen raken deze hernieuwbare grondstoffen niet op. Voor hernieuwbaar gas kunnen we gebruik maken van het bestaande gasnet. Er is geen nieuwe (gas)infrastructuur nodig. Het duurt wel nog even voordat we deze techniek kunnen toepassen. Waarschijnlijk is dit pas na 2030.

Warmtenet (collectief)

Bij een collectief warmtenet ben je samen met je buren verbonden aan een warmtenet. Je huis wordt dan verwarmd door een netwerk aan leidingen waar warm water doorheen loopt.

Als je aangesloten bent op een warmtenet, wordt er een ‘afleverset’ geplaatst in je woning. Die zorgt ervoor dat het warme water veilig van de leidingen in het netwerk kan doorstromen naar de leidingen in je woning. Het warme water dat het warmtenet instroomt kan afkomstig zijn van verschillende warmtebronnen. Denk hierbij aan restwarmte van een bedrijf of warmte uit het rioolwater.

Waterstof is op dit moment niet beschikbaar voor verwarming van woningen. Waterstof is pas duurzaam als het ook op duurzame wijze wordt geproduceerd. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het gebruik van waterstof evenals voor de ontwikkelingen van groen gas(biogas).

Zijn er plannen voor mijn woning?

Deze vraag kunnen we nu nog niet beantwoorden. Dat hangt af van het alternatief voor aardgas dat in uw buurt komt. Hierover gaan we met u in gesprek op het moment dat er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden in uw buurt.

Een van de eerste stappen die u kunt zetten is het isoleren van uw huis. Daar kunt u nu al mee beginnen. Isoleren is altijd goed omdat u meteen CO2 bespaart en uw huis comfortabeler wordt. Isoleren is best een uitdaging. Daarom kunt u voor onafhankelijk advies over maatregelen én subsidiemogelijkheden terecht bij het Energieloket Tiel

Of u straks nog een cv-ketel nodig heeft, is afhankelijk van het alternatief voor aardgas dat er in uw buurt komt. 

  • Als uw huis aangesloten wordt op een warmtenet, dan heeft u geen cv-ketel meer nodig. Een netwerk van leidingen met warm water verwarmt dan uw huis.
  • In een all-electric huis heeft u geen cv-ketel meer nodig. U verwarmt uw huis en het water dan met een warmtepomp.
  • Gaat uw huis met groen gas verwarmd worden, dan houdt u de cv-ketel. 

Als de cv-ketel stuk gaat voordat uw huis is aangesloten op een ander systeem dan zijn er verschillende oplossingen:

  • U kunt tijdelijk een cv-ketel huren;
  • Soms is het mogelijk om een gereviseerde cv-ketel met garantie te kopen.

Beide oplossingen kunnen goedkoper zijn dan een nieuwe ketel kopen.

Voor advies wat u in uw situatie het beste kunt doen, kunt u contact opnemen met het Energieloket Tiel
 

Koken zonder aardgas kan op een elektrische kookplaat. Inductie is de meest populaire vorm van elektrisch koken. Het gaat sneller, is energiezuiniger en veiliger. Niet alle pannen zijn geschikt voor inductie. Voor elektrisch koken heeft u een extra groep in de meterkast nodig. 

Als u uw keuken gaat verbouwen is het slim en verstandig om te kiezen voor elektrisch koken op een keramische of inductiekookplaat. 
Een verbouwing is een goed moment om alvast over te stappen. Voor koken op elektra heeft u namelijk een extra groep nodig in de meterkast. Laat u goed informeren over welk elektrisch alternatief het beste bij u past.
 

Sinds 1 juli 2018 mogen er geen nieuwbouwhuizen meer worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Een nieuwbouwproject kan lang duren, soms wel 10 tot 15 jaar. Voor sommige nieuwbouwprojecten, die al verder in het bouwproces zitten, zijn al eerder afspraken gemaakt en vergunningen afgegeven. Dit kunnen we als gemeente niet meer terugdraaien.

Daar kunnen we hier geen pasklaar antwoord op geven. Dat is afhankelijk van het huis waarin u woont, waarvoor u gas gebruikt en de maatregelen die u kiest. Tegenover investeringskosten staan vaak ook weer besparingen als gevolg van het isoleren van uw huis of als u zelf energie gaat opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. Het Energieloket Tiel kan u onafhankelijk advies geven over wat in uw situatie het beste is. 

Als u de eigenaar bent van het huis, dan betaalt u zelf de kosten hiervoor. Er zijn verschillende subsidies en leningen. U kunt bij de gemeente een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen of de koop van zonnepanelen. En de rijksoverheid heeft verschillende subsidieregelingen. Het Energieloket Tiel heeft een volledig overzicht. Daarnaast kunnen collectieve oplossingen zorgen voor lagere kosten.  

Woont u in een huurhuis en wilt u maatregelen nemen, dan moet u hierover in overleg met de verhuurder.
 

Meer informatie over isolatie en een advies op maat krijgt u bij het Energieloket Tiel. Heeft u zelf een initiatief of een goed idee voor uw buurt of wijk? Neem dan contact met ons op via  duurzaam@tiel.nl.

Planning

Het doel is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Dat staat in het Klimaatakkoord. 2050 is nog best ver weg, maar die tijd is hard nodig om samen onze woningen geschikt te maken voor een toekomst zonder aardgas.

We beginnen in Tiel-West. Voor deze wijk doen we onderzoek naar de kansen en mogelijkheden van een warmtenet. Daarna volgt Tiel-Noord. En daarna Passewaaij en de overige wijken en dorpen. 

Maar voor alle wijken geldt: begin vooral nu al met besparen op het energieverbruik en begin met isoleren!

De warmtevisie actualiseren we iedere vijf jaar. 
 

We gaan als eerste aan de slag in Tiel-West en Tiel-Noord. We starten dan met het maken van een uitvoeringsplan voor elk deel. Dit doen we samen met inwoners. Dit proces gaat  lopen vanaf 2022.  Op het moment dat het wijkuitvoeringsplan klaar is kunnen we meer zeggen over deze wijk. Voor het aardgasvrij maken van een wijk staat ongeveer 8 jaar gepland.

De overgang naar een duurzame energiebron is een grote stap. We weten daarom nog niet alles. Het is een verandering die tijd nodig heeft en niet overal even snel gaat. We informeren u daarom zo goed mogelijk door het organiseren van onder andere (online) bijeenkomsten en nieuwsberichten. Vooruitlopend daarop kunt u zich al vast voorbereiden door uw huis te isoleren of andere energiebesparende maatregelen te nemen. Kijk hiervoor op: Energieloket Tiel.

 

Wat kan ik nu al doen?

Het is goed om u al voor te bereiden op gasloos wonen. Welke andere keuze er ook komt voor aardgas, energie besparen is altijd goed. Isoleren is een goed begin, want voor alles geldt dat onze vraag naar warmte omlaag moet.
 

  • Meer informatie over isolatie en een advies op maat krijgt u bij het Energieloket Tiel. Hier staat ook informatie over subsidies.
  • Als eigenaar van een huis kunt u bij de gemeente een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen of de koop van zonnepanelen.
  • Voor Verenigingen van Eigenaren zijn er speciale mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op via duurzaam@tiel.nl.
  • Wilt u als inwoner meehelpen om de gemeente duurzamer te maken, sluit u dan aan bij Fruitstad Energie. Fruitstad Energie is de energiecoöperatie voor en door inwoners van Tiel. Hun activiteiten zijn gericht op het besparen van energie én het opwekken van duurzame energie. 
  • Op www.hierverwarmt.nl vindt u ook meer informatie.