Veilig stemmen

Vanwege het coronavirus nemen we extra maatregelen in de stemlokalen. We volgen de richtlijnen van het RIVM. Zo kunt u veilig stemmen en de stembureauleden kunnen veilig werken.

Blijf thuis als u corona heeft of klachten die op corona kunnen wijzen. U kunt iemand anders machtigen namens u een stem uit te brengen.

Stemlokaal

 • Het stemlokaal richten wij zo in dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • In elk stembureau is een extra stembureaulid aanwezig. Deze persoon houdt in de gaten dat het niet te druk wordt. Ook wijst hij of zij u zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt u om uw handen te reinigen.
 • Stembureauleden zitten achter een kuchscherm en dragen mondkapjes.
 • Er is voldoende ventilatie.
 • Stemhokjes en materialen maken wij regelmatig schoon. U krijgt een eigen rood potlood, dat u daarna mee naar huis mag nemen.

Kiezers

 • Voor kiezers is het verplicht om een mondkapje te dragen. 
 • Voor de kiezers staat er een zeeppompje bij de ingang om de handen mee te wassen.
 • U ontvangt met uw stembiljet een gezondheidscheck met vragen die u moet beantwoorden. Kunt u niet alle vragen in de gezondheidscheck met nee beantwoorden, dan mag u niet stemmen in het stemlokaal.
 • Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.
 • Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen stemmen per brief.
 • Een kiezer mag maximaal voor drie andere kiezers een stem uitbrengen.

Meer informatie

Bekijk de infographic ‘Maatregelen in het stemlokaal’ op de website van de Rijksoverheid.