Veiliger Wijk Team

Iedereen wil een veilige en leefbare woonomgeving, maar wat als er problemen ontstaan? Om daar goed op te kunnen reageren, zijn de ‘Veiliger Wijk Teams’ (VWT) actief. Deze teams, met de wijkagent als spil, werken samen met andere partijen aan het handhaven en verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk, buurt of straat. Waar het om draait, is dat mensen zich prettig voelen in de omgeving waar zij wonen. Daarvoor is ook de hulp nodig van wijkbewoners, ondernemers, verenigingen en organisaties, want zonder deze inzet, meldingen of aangiftes geen VWT. Daarom is het motto: “Pak het samen aan!”

Iedere wijk heeft een VWT; Tiel-Noord, Tiel-Oost, Tiel-West, Centrum, Passewaaij/buitengebied. De bedrijventerreinen en diverse winkelcentra vallen niet onder het VWT, maar onder het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO).

Wie zitten in het team?

Namens de gemeente zit de regisseur van de VWT's, in het Veiliger Wijk Team. Ook de wijkagent heeft een belangrijke rol. Natuurlijk is hij er voor de bekende politietaken zoals opsporing, toezicht en handhaving. Maar u kunt bij hem natuurlijk ook terecht voor adviezen over inbraakbeveiliging of het voorkomen van overlast. De toezichthouders van de AVRI nemen een ook belangrijke plaats in.

Afhankelijk van wat er speelt in een wijk, schuiven alle noodzakelijke partners van het VWT aan. Dit zijn vertegenwoordigers van Kleurrijk Wonen, Thius, straatcoaches, Bureau Halt, welzijnswerk, brandweer en de wijkcoördinator. Ook kunnen wijkorganisaties of andere partners betrokken worden. Doordat er nauw contact is met uiteenlopende partners kunnen zaken snel en effectief worden opgepakt.

Pak het samen aan!

Het VWT kan niet zonder uw hulp. Meldingen en tips bij de politie of de Bel & Herstellijn en informatie via wijkorganisaties, -vergaderingen of -schouwen zijn van groot belang. Alle informatie die zo gewonnen wordt geeft het VWT een duidelijk beeld van wat er in de buurt speelt en welke kansen er liggen. Ook uw ideeën en uw hulp zijn daarbij van harte welkom. Zo wordt alle aandacht besteed aan problemen waar u direct mee te maken krijgt, dat kan variëren van kleine overlast, zoals foutparkeren tot grote overlast van jeugdgroepen of vernielingen. De meningen van meerdere buurtbewoners hopen we aan bod te krijgen, want dat schept draagvlak om een aangewezen probleem op te lossen. Let op, want het oplossen van deze problemen werkt voornamelijk middels het ‘voor wat hoort wat’ principe. Door de structurele partners binnen het VWT worden basistaken vervult, maar alle extra acties worden alleen uitgevoerd als inwoners zelf actief meedoen om het probleem op te lossen of aan te pakken.

Uw hulp kunnen we goed gebruiken

Het VWT werkt niet met een standaard oplossing voor een bepaald probleem, want dit is niet effectief genoeg . Ieder probleem, hoe groot of klein heeft zijn eigen aanpak. Het maakt dus niet uit of het probleem Tiel breed, wijkgericht, in de buurt of een straat speelt. Het VWT levert maatwerk in een logische woonomgeving. Samen met de betrokken bewoners, organisaties en verenigingen wordt een probleem dan bij de kop gepakt en gezocht naar een optimale vorm van samenwerken waarbij alle betrokkenen zich prettig voelen en naar passende oplossingen kan worden gezocht.

Probleem melden?

Wilt u een probleem of problemen in uw wijk melden of meewerken aan een oplossing voor dit probleem? Neem contact op met uw wijkagent via telefoonnummer: (0900) 88 44. Wie uw wijkagent is en de contactmogelijkheden kunt u vinden op de website van de politie. Wilt u weten wie uw wijkagent is? Bekijk dan het overzicht op de website van de politie. Ook via uw wijkorganisatie bij wijkvergaderingen en bij wijkgesprekken kunt u zich melden.

Heeft u vragen over het VWT, neem dan contact op via veiligheid@tiel.nl of 0344 - 63 11 11.

Belangrijke telefoonnummers

Spoed/Heterdaad 112
Geen Spoed 0900 - 88 44
Meld Misdaad Anoniem 0800 - 70 00
Gemeente Tiel 0344 - 63 75 55
AVRI Toezicht en Handhaving 0345 - 58 53 53
Buurtbemiddeling 0345 - 51 52 27