Veranderingen eigen bijdrage Wmo

27 nov 2019
In 2020 gaan inwoners voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een maximale eigen bijdrage van € 19,00 per maand betalen, het zogeheten abonnementstarief.

Wat is er anders?

  • De eigen bijdrage wordt per maand opgelegd. Nu gaat dat nog per 4 weken.
  • De hoogte verandert. De eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,00 per maand. In 2019 was dit maximaal
    € 17,50 per 4 weken.

Inwoners die een eigen bijdrage betalen krijgen een brief van het CAK over de veranderingen.