Vergoeding afvalkosten incontinentiemateriaal en medisch afval

1 nov 2019
Bent u inwoner van Tiel en heeft u extra afvalkosten omdat u incontinentieluiers gebruikt of medisch afval heeft? Dan kunt u vanaf 2020 een vergoeding krijgen voor de extra afvalkosten. Dat heeft de Tielse gemeenteraad besloten.

Vergoeding inworpen

Inwoners die incontinentieluiers gebruiken krijgen twee extra inworpen per week in de ondergrondse container voor restafval vergoed. Inwoners met medisch afval, zoals nierdialyse- en stomamateriaal, krijgen een vergoeding voor één extra inworp per week. Voorwaarde is dat u zelfstandig woont. “We gaan nu snel aan de slag om de regels verder uit te werken. Dan is ook duidelijk hoe inwoners de vergoeding aan kunnen vragen. Daarover gaan we hen goed informeren. Ik verwacht dat we de vergoeding op 1 januari 2020 in kunnen voeren”, aldus wethouder Frank Groen.

Uitzonderingen

Soms krijgt u al een vergoeding. Bijvoorbeeld omdat u recht heeft op de meerkostenregeling chronisch zieken en gehandicapten. Of omdat u recht heeft op kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor mensen met een minimuminkomen. Dan geldt de nieuwe regeling niet voor u. De regeling geldt ook niet voor gezinnen met babyluiers.

Gevolgen afvalstoffenheffing

Door de vergoeding stijgt de afvalstoffenheffing voor alle Tielse huishoudens in 2020 met € 2,75 per jaar. Als achteraf blijkt dat deze kosten te hoog of te laag zijn, wordt dat in volgende jaren in de afvalstoffenheffing verrekend.

Hergebruik luiers nog niet mogelijk

Het is nog niet duidelijk of hergebruik van luiers technisch mogelijk is. Apart inzamelen zou ook betekenen dat u verder moeten lopen of rijden naar een aparte luiercontainer. De gemeenteraad heeft daarom op dit moment niet gekozen voor apart inzamelen van incontinentieluiers.