Verkeersbesluit parkeerplaats elektrisch laden: Richtershof Kapel Avezaath

13 nov 2019
Verkeersbesluit parkeerplaats elektrisch laden: Richtershof Kapel Avezaath, aanwijzen van een parkeerplaats waar alleen geparkeerd mag worden ten behoeve van het opladen van een elektrische voertuigen van bewoners en bezoekers in de omgeving van het Richtershof. In eerste instantie wordt 1 parkeerplaats gereserveerd waarbij in de toekomst de mogelijkheid bestaat middels dit verkeersbesluit tot het realiseren van een extra parkeerplaats (VB2019037).

Alle op dit onderwerp betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl .

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u opde pagina op onze website https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.