Verkeerssituatie bij voormalig winkelcentrum Kwadrant

5 aug 2021
De afgelopen dagen zagen we reacties op de verkeerssituatie bij voormalig winkelcentrum Kwadrant. In dit bericht praten wij u bij over de huidige situatie.

Na een aantal meldingen over verkeersonveilige situaties als gevolg van de bouwhekken om het pand, heeft ons team Verkeer contact opgenomen met het sloopbedrijf. De hekken zijn verplaatst. Daardoor is er nu een doorgang voor fietsers en voetgangers. Ook staan er nu blokhekken (rood-wit) en bebording zodat het voor voetgangers en fietsers duidelijk is waar zij kunnen lopen en fietsen.

Verder kunnen we laten weten dat de blauwe parkeerzone tijdelijk is opgeheven in afwachting van duidelijkheid over de ontwikkeling van deze locatie. Je hoeft dus op deze locatie geen parkeerschijf meer te gebruiken als je daar je auto parkeert. De handhavers weten dit.

De eigenaar van het pand heeft een sloopmelding gedaan om te mogen slopen, maar dat betekent niet dat er binnenkort ook gebouwd wordt. We zijn in afwachting van een officieel principeverzoek. Een principeverzoek betekent dat de eigenaar van de locatie vraagt of het college toestemming geeft om de plannen en een ruimtelijke onderbouwing verder te gaan uit werken. In dit geval gaat het om een plan om op deze locatie centrale huisvesting voor arbeidsmigranten te maken. Dit principeverzoek is nog niet gedaan. Zodra dat wel gebeurt laten we dat weten en start de communicatie met de omgeving. Voor de ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Als het bestemmingsplan gewijzigd is en als ook een omgevingsvergunning is verleend, kan er pas gebouwd worden.